РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интер Експо Център, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интер Експо Центърмеждународни изложенияИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР


МЕСОМАНИЯ

СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО

БУЛПЕК

САЛОН НА ВИНОТО

4 - 7.11
2020

ИНТЕРФУД
& ДРИНК

 

ФАКТ И ЦИФРИ 2019 *


550+ БЪЛГАРСКИ
И ЧУЖДЕСТРАННИ
УЧАСТНИЦИ

1200+ ПРЕДСТАВЕНИ
БРАНДА

6 ИЗЛОЖБЕНИ
ЗАЛИ

200+ НОВИ
ИЗЛОЖИТЕЛИ

25 000+
ПОСЕТИТЕЛИ


food-exhibitions.bg

 

* Информацията е о бща за и зложби МЕСОМАНИЯ,
СВЕТЪТ Н А МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО,
ИНТЕРФУД & ДРИНК, #RETAIL SHOW

 

 


Top