РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интер Експо Център, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интер Експо ЦентърВ О Д А
С О Ф И Я
2 7 – 2 9 М А Р Т
20 1 8

международно
изложение
за в оди и в оден
мениджмънт

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР


Top