РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интер Експо Център, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интер Експо Център8 – 13. 3. 2020
Frankfurt am Main

20 години

light+building

Ефикасност и
строителни
услуги: устойчиво
партньорство.

Повишена стойност, намалени разходи
и повече ефективно строителство.
Открийте ориентирани към бъдещето
решения, като прогнозна поддръжка –
актуална за целия сектор на недвижими
имоти.

Connecting. Pioneering. Fascinating.

info@bulgaria.messefrankfurt.com
Тел. +359 2 965 53 21

messe frankfurt

 


Top