INTERFORST 2022 демонстрира как дигитализацията помага на горското стопанство

АвтоматизацияФирмени публикации • 03.05.2022

 

По-добро планиране, реагиране, комуникация и маркетинг – дигитализацията става част от бизнес стратегиите в областта на горското стопанство чрез цифрови модели на терени, симулиране на процесите на растеж, сензорни технологии за определяне на състоянието на горите и свързване на участниците във веригата на стойността. Изложителите на INTERFORST 2022, което ще се проведе между 17 и 20 юли в Мюнхен, ще демонстрират продуктови гами от решения за ИТ и дигитализация в горското стопанство.

Потенциалът за развитие далеч не е изчерпан – според проучване, наскоро публикувано от Arbeitsgemeinschaft Rohholz e.V., много от аспектите на дигиталната верига на стойността все още са в етап на внедряване. Много от участниците в горското стопанство и дървопреработвателната индустрия са наясно с ползите – всъщност 94% от респондентите казват, че са отворени към дигитализацията. Сред основните предимства са елиминиране на хартията в управлението на данни, оптимизиране на транспортните разходи, навременна доставка на стоки и подобрена експлоатация на машините.

Дигиталните инструменти извън машините все още не са широко разпространени, особено при добива на дървен материал, основно заради липсата на достатъчен обхват на мобилните мрежи, както и на комуникационни стандарти в областта на горското стопанство. Като цяло обаче дигитализацията вече е в етапа на внедряване дори в този сектор. 31% от анкетираните твърдят, че дигитализацията вече е неизменен компонент от бизнес стратегията им, а 61% изпълняват отделни цифрови проекти.

 

Горското стопанство на бъдещето

Когато избират подходящо дигитално решение или планират бъдещи инвестиции в дигитална технология, посетителите на INTERFORST 2022 могат да определят своите собствени приоритети. Използването на оптимизирани сензори и подобрената мрежова сигурност в мониторинга на горите осигуряват данни за вземане на информирани решения. Базираните на дронове системи с LiDAR предоставят високоточни данни за цифрови модели на терени, изобразяващи всички реални условия в гората, както и показващи измененията.

В комбинация с актуални метеорологични данни сензорното оценяване се превръща в цялостна база данни за горски мониторинг. По този начин може да се получи допълнителна информация за състоянието на гората и оптимизирани за специфична зона стратегии за залесяване за предприемане на целеви мерки за преструктуриране.

Продуктовите каталози на производителите на машини включват например системи за управление за дърводобивните и спедиторските компании, предлагащи нови и нови функционалности за оптимизирани работни условия при дърводобива. Доставчиците на софтуер за 3D обследване и регистриране също обещават възможности за оптимизация, включително подобрено управление и функции с технологии за мобилни приложения. Облачните решения също са важни тук, защото гарантират бърза комуникация с цел управление в логистиката на дървен материал.

 

Проекти показват бъдещия потенциал

Презентации в рамките на съпътстващата програма на INTERFORST 2022 ще предоставят поглед в бъдещето и яснота относно това как тясната интеграция във веригата на стойността може да бъде усъвършенствана в бъдеще. Няколко научноизследователски проекта, като Forestry 4.0, EDE4.0 и Smart Forestry, целят да проправят пътя за интелигентен дърводобив и маркетинг. Темата "Приложна дигитализация в развитието на горите" ще бъде представена на форума на 19 юли 2022 г. от проф. Юрген Росманн, Рейн-Вестфалски технически университет в Аахен, и проф. Ерик Финдайзен, Университет за приложни науки в Ерфурт, които ще обяснят възможностите за облачно базирана навигация в логистиката на дървен материал и ще покажат как дигиталните технологии могат да бъдат използвани за регистриране на условията по пътеките. На 20 юли 2022 г. проф. Карл Щампфер, Университет по природни ресурси и естествени науки, Виена, ще бъде домакин на дискусия на теми "Дигиталните технологии в мониторинга на гори" с проф. Арне Нотдурфт, Университет по природни ресурси и естествени науки, Виена, и "Forest и Wood 4.0" с Франк Хайнце, RIF Институт за изследвания и трансфер, и д-р Томас Фройдман, EDI GmbH.

За повече информация вижте тук.

 


 

Германо-Българска индустриално-търговска камара
тел. 0894646714
kremena.valcheva@ahk.bg

 

 

 


Вижте още от Автоматизация


Top