РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2011 > ИнтеркомплексИнтеркомплекс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИнтеркомплексЗА КОНТАКТИ: Пловдив, ул. “Пещерско шосе” № 19 тел. (032) 241 415, тел./факс: (032) 241 414 e-mail: office@intercomplex.bg София, ул. “Акад. Г. Бончев” № 20 тел. (02) 971 70 41, факс: (02) 971 71 41 e-mail: office.sf@intercomplex.bg ЗА КОНТАКТИ: Пловдив, ул. “Пещерско шосе” № 19 тел. (032) 241 415, тел./факс: (032) 241 414 e-mail: office@intercomplex.bg София, ул. “Акад. Г. Бончев” № 20 тел. (02) 971 70 41, факс: (02) 971 71 41 e-mail: office.sf@intercomplex.bg www.intercomplex.bg • Производство на табла за автоматизация и управление на технологични и производствени процеси, линии и съоръже- ния. • Производство на разпределителни табла НН и СрН, в корпуси от стъклонапълнен полиестер (SMC). • Комплексни изграждане на електроенергийни обекти. • Инженерингова, консултантска и сервизна дейност. • Автоматизация и управление на производствени процеси, линии и съоръжения. • Производство и търговия с електрооборудване, машини и съоръжения НН и СрН. • Производство на табла за автоматизация и управление на технологични и производствени процеси, линии и съоръже- ния. • Производство на разпределителни табла НН и СрН, в корпуси от стъклонапълнен полиестер (SMC). • Комплексни изграждане на електроенергийни обекти. • Инженерингова, консултантска и сервизна дейност. • Автоматизация и управление на производствени процеси, линии и съоръжения. • Производство и търговия с електрооборудване, машини и съоръжения НН и СрН. Търговски партньори: ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНО ОБОРУДВАНЕ СРЕДНО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ СИСТЕМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ТАБЛА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА КАБЕЛНА АРМАТУРА И АКСЕСОАРИ ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА

Top