РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интеркомплекс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интеркомплекс• Комплексни изграждане на електроенергийни обекти.
• Инженерингова, консултантска и сервизна дейност.
• Автоматизация и управление на производствени процеси, линии и съоръжения.
• Производство и търговия с електрооборудване, машини и съоръжения НН, СрН и ВН.
• Производство на табла за автоматизация и управление на технологични и производствени процеси, линии и съоръжения.
• Производство на разпределителни табла НН и СрН, в корпуси от стъклонапълнен полиестер (SMC).

ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНО ОБОРУДВАНЕ СРЕДНО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ
ИНЖЕНЕРИНГ
КАБЕЛНА АРМАТУРА И АКСЕСОАРИ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ТАБЛА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА
ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА
ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ
СИСТЕМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

ЗА КОНТАКТИ:
Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 201
тел. (032) 241 415, тел./факс: (032) 241 414
e-mail: office@intercomplex.bg
София, ул. “Акад. Г. Бончев” № 20
тел. (02) 971 70 41, факс: (02) 971 71 41
e-mail: office.sf@intercomplex.bg
www.intercomplex.bg


Top