РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интеркомплекс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИнтеркомплексПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, Срн И ВН.
КОМПЛЕКСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ.
ИНЖЕНЕРИНГОВА, КОНСУЛТАНТСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ.


www.intercomplex.bg


Пловдив, бул. "Пещерско шосе" 201, тел.: (032) 241 414: факс: (032) 241 415, e-mail:office@intercomplex.bg
София, ул. "Акад. Г. Бончев" 20, тел.: (02) 971 70 41: факс: (02) 971 70 41, е-mail: office.sf@intercomplex.bg


Top