РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 6, септември 2016 > РЕКЛАМИ В брой 6, 2016 > Интертех АутомейшънИнтертех Аутомейшън, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интертех АутомейшънИЗМЕРВАНЕ НА БИОГАЗОВЕ И МЕТАН
Надеждно управление на процесите

Досега надеждното измерване на влажни, замърсени газове с нисък дебит в тръби бе почти невъзможно. С новия разходомер Prosonic Flow B 200 на Endress+Hauser, количеството на газовете и съдържанието на метан може да се измерва едновременно – уникална функция в световен мащаб.
 
Разходомерът се отличава с:
• Постоянно наблюдение на качеството и количеството на газовете.
• Бърза реакция в случай на взаимодействие в процеса на ферментация.
• Ефективно управление на процесите и енергийна ефективност.

ИНТЕРТЕХ АУТОМЕЙШЪН ООД

София 1421, бул. Черни връх 33-Е, ет. 7, офис 12
тел.: 02/ 9769 666; факс: 02/9769 660
GSM: 0888 688 186; service@intertech-automation.com


Top