РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > Интертех АутомейшънИнтертех Аутомейшън, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интертех АутомейшънКакво можем да “измерим”? Кориолисови разходомери със специална функция за измерване на плътност. • Алкохолна концентрация /° съгласно OIML R49 • % Mass • % Volume • % Black Liquor • °Brix  • °Baume • °Plato • °Balling • °API ИНТЕРТЕХ АУТОМЕЙШЪН ООД София 1766, жк. Младост 4, Бизнес парк София, сграда № 2, ет. 6 тел.: 02/9769 666, факс: 02/9769 660, service@intertech-automation.com sertified MID GSM/GPRS

Top