Интервю Франсис Бюке, изпълнителен директор на Ер Ликид България

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2011

Ер Ликид България разширява дейността си в Пирдоп

Уважаеми г-н Бюке, отскоро заемате позицията генерален мениджър на Ер Ликид за България и Сърбия. Бихте ли се представили на читателите на сп. Инженеринг ревю?
В своето представяне бих започнал с това, че съм французин и съм на 55 г. Женен съм и имаме пет деца. Установихме се в София на 1 септември 2011 г. По образование съм машинен инженер от университета Енсем Нанси. Започнах кариерата си в автомобилна компания. През 1982 г. се присъединих към екипа на Ер Ликид. Компанията е световен лидер в индустрията с газове за промишлени и медицински цели, както и за опазване на околната среда и присъства в повече от 80 държави с 43 600 служители. От момента на нейното създаване през 1902 г. в основата на дейността на Ер Ликид са кислород, азот, водород и други редки газове. Преди да бъда назначен през 2008 г. като Индустриален Директор за Скандинавия, изпълнявах различни длъжности във Франция и Португалия, в различни бизнес и индустриални направления на компанията. През септември 2011 г. Ер Ликид ми предложи да приема да изпълнявам длъжността Генерален Мениджър за България.

Какви ще бъдат приоритетите ви в развитието на компанията?
Компанията ни има четири стратегически приоритета в развитието си. На първо място, Ер Ликид България постоянно показва способността си да посрещне нуждите на своите клиенти и да разширява пазарите си. Освен това, работата във висококонкурентна среда изисква въвеждане на нови технологии и производство на висококачествени продукти с оптимизирана стойност на процеса за постигането на дългосрочни резултати. В допълнение, Ер Ликид България разчита на големите иновативни и конкурентоспособни решения на служителите си, за да създава стойностни приложения за своите клиенти и пазари. Четвъртият ни приоритет е развитието на талантливи и обучени хора, тъй като те са двигателят на всяка атрактивна и устойчива компания. Наш дълг е привличането на таланти и това се отразява в разнообразието на пазарите и районите, на които сме стъпили.

Кои са настоящите стратегически пазари на Ер Ликид – индустрия, здравеопазване или околна среда?
Kато световен лидер, който е много добре запознат с бизнес дейността на своите клиенти, както и с възможността да комбинира продукти и технологии, Ер Ликид България разработва приложения и услуги с висока добавена стойност за клиентите си в различни сектори. Металургичният сектор и производството на стъкло са пазари, към които е насочена дейността на Ер Ликид България. Многообещаващ пазар е пазарът за храни и винопроизводство, в които Ер Ликид има традиционно висок професионален опит. Динамичен е ръстът на пазара на електрониката, движен от иновативни решения и ноу-хау. В областта на здравеопазването, Ер Ликид България е единствената компания в България, производител на индустриални и медицински газове, която инвестира в производството на медицински кислород, като спазва най-високите стандарти и изисквания на Европейската Фармакопея.

Ер Ликид България наскоро подписа дългосрочен договор с Аурубис България. Бихте ли ни разказали повече за него и за предвидената инвестиция в базата ви в Пирдоп?
Съгласно условията на 15-годишния договор, от 2013 г. Ер Ликид ще доставя допълнителни количества кислород за Аурубис. Ер Ликид ще инвестира близо 10 милиона евро, за да разшири дейността си в Пирдоп, на 80 км източно от София, и ще доставя 350 тона газообразен кислород на ден, в допълнение към сегашните доставки от 800 тона на ден.
Това споразумение между Ер Ликид България и Аурубис България е част от новата им инвестиционна програма - “Аурубис България 2014 г.”.

Как е организирана дистрибуторската ви мрежа в страната? Имате ли нови центрове в България?
Тази пролет Ер Ликид отвори нов свръхмодерен пълначен център за бутилки на територията на Пирдоп, който комбинира най-новите технологии и ноу-хау на Група Ер Ликид. За нас е гордост да имаме такъв напълно автоматизиран и компютъризиран център тук в България, който ни позволява да гарантираме високо качество на продуктите и услугите към нашите клиенти. Следвайки стандартите на Ер Ликид в областта на безопасността и надеждността, ние развиваме дистрибуторската си организация в съответствие с нашите силни амбиции за растеж и развитие. Съвместно с нашите партньори в този бизнес, установихме нови правила за безопасност, качество и устойчиво развитие за нашите клиенти. Това осигурява база за развитието на компанията и увеличава възможностите й да надскочи собствените си ограничения, да завладява нови територии и да гради бъдещето си.Ключови думи: интервю, Франсис Бюке, Ер Ликид България, изпълнителен директорTop