Интервю Георги Евтимов, продуктов мениджър Retsch

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2012

Създаването на репрезентативен офис е насочено към още по-добро обслужване на нашите клиенти

Уважаеми г-н Евтимов, бихте ли представили фирма Retsch като продуктова гама и сфери на приложение?
Компанията Retsch е създадена през 1915 г. от Ф. Курт Ретч, който по това време е бил пътуващ търговец на различни уреди и пособия. Той създава първия механичен хаван в света, който става синоним на по-лесна и качествена работа при смилането на различни материали. През годините Retsch създава мелници, трошачки и блендери за различни нужди, както и механични и тестови сита, пресяващи и спомагателни уреди. Продуктите на Retsch са предназначени предимно за смилане и пресяване на репрезентативни проби за лабораторни условия. Някои мелници могат да се ползват и в малки или пилотни производства.

Продуктите на компанията се използват в различни индустрии: минно-геоложка, строителна, хранително-вкусова, фармацевтична, изследване на отпадъци от различни индустрии и др.

В момента компанията оперира в повече от 75 страни чрез дъщерни или дистрибуторски фирми.

Кои техни продукти ще предлагате приоритетно на нашия пазар?
На българския пазар предлагаме цялата гама продукти на Retsch, които са обособени в три основни направления. В направление Трошачки, мелници, миксери и хомогенизатори Retsch предлага широка гама от уреди за намаляване размера на почти всички материали. Изборът на мелница и аксесоарите й осигуряват безпроблемна подготовка според индивидуалните клиентски изисквания и различните области за използване.
В направлението за механични и тестови сита предлагаме на клиентите си уреди за пресяване на различни материали чрез съобразени с целта методи – 3D ефект, хоризонтално движение, хоризонтално-вертикално движение с потупване (наподобяващо ръчното пресяване), пресяване с въздушна струя за материали с тенденция за слепване и др. Тестовите ни сита отговарят на всички международни изисквания (ISO 3310-1,2,3; ASTM E11) и се произвеждат посредством уникална технология, помагаща за най-висока корозионна защита, максимална повърхност на пресяване, иновативна система на заваряване с цел постоянно стегнати сита, възможност за стеково пресяване, както и индивидуално лазерно гравиране на ситата за лесно и ясно ползване и проследяване. При по-специфични клиентски изисквания предлагаме и рекалибриране на ситата, както и съпътстваща допълнителна документация.

В процеса на анализ се сблъскваме с различни методи и изисквания. За по-лесна и бърза работа Retsch предлага различни спомагателни уреди като: разделители на проби, с помощта на които се намалява драстично процентът грешка в репрезентативните проби; вибрационни захранващи уреди за непрекъснато и постоянно захранване на различни прахообразни и насипни материали; бърза сушилня, с която може да се изсушат по-бързо и ефективно различни материали; ултразвукови вани, с които може да се почистят тестовите сита, стъклени и метални части, проби и др.; пелетни преси за изготвяне на твърди проби от различни материали (напр. инфрачервен анализ).

Какви маркетингови и търговски инициативи предвиждате за пазарната им реализация?
Продуктите на Retsch са познати на българския пазар благодарение на усилената работа на нашите локални контрагенти. Създаването на репрезентативен офис е насочено към още по-добро обслужване на нашите клиенти и по-близък контакт с тях. За популяризирането на продуктите ни ще използваме различни методи и канали, тясно насочени към различните категории клиенти като например презентации пред браншови организации, участия в семинари, панаири и др. Също така компанията предлага на клиентите ни услугата безплатно тестване на проби – целта ни е избор на най-ефективен начин на смилане и удовлетворяване на специфичните клиентски изисквания.

Какви други нови продукти и технически решения възнамерявате да лансирате в близко бъдеще?
Като цяло в нашия бранш продуктите се създават и представят през малко по-голям интервал от време. С отварянето на репрезентативен офис смятаме и да представяме на нашите клиенти най-новите ни продукти и тенденции в областта по-бързо и тясно насочено към тяхната сфера на работа. През годините с помощта на близката ни работа с клиентите създадохме и продължаваме да допълваме огромна база данни и полезна информация, която е общодостъпна и всеки може да се възползва от вече натрупаните знания. С този подход Retsch се превърна в световен лидер в подготовката на репрезентативни проби и характеризирането на формата и големината на частиците.
ЕКСКЛУЗИВНО
Top