Интервю с Аксел Шерер, управител на IBS Scherer

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2012

Създаваме дългосрочни партньорства с нашите клиенти и допринасяме за техния успех

Уважаеми г-н Шерер, бихте ли представили дейността на IBS Scherer пред читателите на сп. Инженеринг ревю?
IBS Scherer е средноголяма семейна немска компания, която оперира в общо пет европейски държави. Ние сме производител на обезмаслителни течности и уреди за измиване и почистване на части и детайли, както и на технически спрейове. Нашите продукти намират широко приложение във всяка производствена или ремонтна база, където се налага обезмасляване на детайли, особено при поддръжката на съоръженията и транспортните средства. Системите на IBS работят в затворен цикъл, който не позволява изтичането на химически продукти и замърсявания в околната среда. Ние извозваме обратно от клиентите си преработените течности и ги рециклираме в собствената си рафинерия в Гау-Бикелхайм, Германия.

Откога оперирате на българския пазар и как се зароди идеята за стъпването Ви на него?
Фирмата присъства в България от 2005 година. Голяма част от първите ни клиенти тогава бяха немски компании, които имаха заводи и в България. Наложи се да осигурим поддръжка за тях на място. Така открихме базата си в Пловдив. Впоследствие и други индустриални компании започнаха да се интересуват от нашите системи, особено след присъединяването на страната към ЕС. Днес всички големи индустриални фирми в Европа спазват стандарти за опазване на околната среда и ограничават попадането на химикали в отпадните води. България също вече не е изключение и има законодателство, което фирмите са длъжни да спазват. Затова и интересът към такава система, която работи на затворен принцип нарасна. Ние си взимаме обратно отпадъка и по този начин им осигуряваме едно екологично решение.

Какви са пазарните Ви приоритети и наложи ли се известна промяна в тях с оглед по-доброто Ви възприемане от българските клиенти?
Трябва да призная, че продуктът е непознат за повечето български индустриални компании. В Германия се подразбира от самосебе си, че всяка фирма, която има производство и машини, се нуждае от такова екологично решение. Но в България темата екология е съвсем нова и се наложи да акцентираме върху останалите предимства – лесни за експлоатация уреди, с дълъг живот на обезмаслителите в тях, което само по себе си е икономически най-изгодното решение за измиване и обезмасляване на части и детайли в производството и сервизната дейност за всяка индустриална фирма.

Как намирате отношението на клиентите към предлаганите от IBS Scherer продукти?
Обслужваме вече над 300 клиенти в България - индустриални фирми, ремонтни бази, летища, пристанища, мини, производства. Досега не е имало нито една рекламация. Все по-често чуваме клиентите ни да казват: “Как сме работили преди, с какво сме почиствали детайлите?” Повечето са доволни, защото след внедряването на IBS уред са покрили всички изисквания за безопасност на работното място и опазване на околна среда. За други пък чистотата на повърхността на детайлите е основен показател за качество и с нашите течности постигат желания ефект много лесно, без странични ефекти като корозия на метала или неравномерно изсушаване. Ние се радваме, че можем да допринесем за успеха на клиентите си.

Какви са най-новите ви технологични решения в областта на индустриалното почистване на малки детайли?
Най-новото решение за българския пазар са нашите технически спрейове. Тези “малки помощници” решават всички проблеми в производствата – било то за смазване, почистване, маркиране, за движещи се части, зъбни колела или за вериги. Спрей дозите не са пълни с пропан бутан, а с въглеводород, който позволява съдържанието да бъде изпръскано до край и равномерно. В областта на уредите пък сме модифицирали нашия модел IBS Typ M така, че да издържи на натоварване до 500 кг. Така уредът може да издържи и най-тежкия детайл, например мотор на кран.Ключови думи: IBS Scherer, интервю, обезмаслителни течности, уреди за измиване, почистване на части, технически спрейовеTop