Интервю с Александър Попов, управител на Атлас Техник

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2012

С новия си партньор KABELSCHLEPP ще бъдем още по-полезни на клиентите

Г-н Попов, ръководената от вас компания Атлас техник отскоро предлага на българския пазар продуктите на TSUBAKI KABELSCHLEPP. Представете на нашите читатели новия си партньор.
Атлас Техник се ръководи от принципа “От по-добрите – най-доброто” и работи изцяло в интерес на българските потребители. В тази връзка се осъществи контактът ни с известния немски производител TSUBAKI KABELSCHLEPP, част от концерна Tsubakimoto Chain.

С присъединяването през 2011 г. на KABELSCHLEPP към концерна Tsubakimoto Chain и с по-нататъшното развитие на най-доброто от тяхната програма, значително се увеличава номенклатурата на предлаганите изделия: кабеловодещи вериги, HI-FLEX кабели и куплунги, TOTALTRAX системи – готови за монтаж кабеловодещи вериги с конфекционирани кабели и куплунги, системи за защита на направляващите и ходовите винтове на машините, стружкови транспортьори. Тази комплексна програма се изработва в 40 производствени предприятия.

Искам да припомня, че през 1954 г. д-р Ванингер, ръководител на развойната дейност на фирмата WALDRICH в Зиген, изобретява за пръв път кабеловодещата верига и фирмата регистрира патент върху нея. За производството на този нов продукт е обособена фирмата KABELSCHLEPP, която по този начин става и първият производител на кабеловодещи вериги в света, а “кабелшлеп” става синоним за кабеловодеща верига. Много от машиностроителите в България помнят, че “кабелшлепите” на първите автоматизирани машини и комплекси у нас са производство именно на KABELSCHLEPP.
Първоначално, веригите са изработени от стомана или неръждясваща стомана, а през 1967 г. се появяват и първите кабеловодещи вериги от полимерен материал. Днес продуктовият спектър се допълва и от т. нар. хибридни вериги, при които полимерни и метални елементи са оптимално съчетани. Професионалният преглед на програмата на TSUBAKI KABELSCHLEPP показва ясната и последователна стратегия при създаването и производството на една модулна гама кабеловодещи вериги, даваща възможност да се задоволят изцяло и най-претенциозните случаи на приложение. По подобен начин е подходено и към разработването на кабелите за работа в кабеловодещи вериги – фамилията HI-FLEX. Тези кабели задоволяват на практика всички потребности. В редица случаи се доставят и системи TOTALTRAX, включващи готови за монтаж кабеловодещи вериги с положени кабели и монтирани куплунги, изработени съвместно с клиента и в зависимост от неговите конкретни нужди.

Освен кабеловодещите вериги, TSUBAKI KABELSCHLEPP произвежда и доставя още телескопични защити, спирални защити за ходови винтове, чистачи на направляващите, транспарантни защити, защити на работната зона, защитни престилки, пластинкови и лентови транспортьори.

Очевидно KABELSCHLEPP е позната марка у нас. Как са предлагани изделията до този момент?
До промените през 1989 г. доставките на кабеловодещи вериги, производство на KABELSCHLEPP, се извършват централизирано през държавните ВТО. В страната за нуждите на българското машиностроене е организирано и производството на кабеловодещи вериги от типа MOBIFLEX. Изправяме се пред едно ново предизвикателство. През последните седем години Атлас Техник е един от утвърдените доставчици на изделия от този вид. Уверени сме, че с новото си сътрудничество с TSUBAKI KABELSCHLEPP ще бъдем полезни на своите партньори, а броят на клиентите ни ще се увеличи.

Коя част от производствената гама на новия партньор ще налагате приоритетно на българския пазар?
Знаем, че производствената програма на TSUBAKI KABELSCHLEPP е разностранна, но също така сме убедени, че тя се очаква от нашите партньори, тъй като би облекчила тяхното производство, като едновременно с това ще увеличи надеждността и качествата на произвежданите и експлоатираните машини и съоръжения. Поради тази причина и използвайки натрупания през годините опит, няма да пренебрегваме някои от продуктите на KABELSCHLEPP за сметка на други.

Върху кои пазарни сегменти ще фокусирате усилията си при лансирането на изделията?
Изделията на TSUBAKI KABELSCHLEPP са ориентирани към партньорите ни, производители на металорежещи и дървообработващи машини, системи за автоматизация, краностроене, производство на печатни платки, плотери, машини за хранително-вкусовата промишленост, опаковъчна техника, стъкларско производство, текстилна техника, хартиена промишленост, автомобилостроене, заваръчна техника, химия и металургия, минна промишленост и др.

Кои са качествата на изделията, които ги правят конкурентоспособни на нашия пазар?
Вече 58 години KABELSCHLEPP предлага иновативни решения за промишлеността и е един от лидерите при технологиите в своя сектор на пазара. Компанията дължи успеха си и на високото качество на произвежданите изделия, поради което те се прилагат в целия свят от утвърдени производители, не само в машиностроителния бранш.Ключови думи: Атлас Техник, TSUBAKI KABELSCHLEPP, кабеловодещи вериги, телескопични защити, спирални защити за ходови винтове, чистачи на направляващиTop