Интервю с Аспарух Стамболов, мениджър продажби в Ню Систем

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2012

Системите за резервно електрозахранване стават все по-интелигентни и ефективни

Уважаеми г-н Стамболов, кой е по-предпочитаният вариант за резервно електрозахранване – UPS системите или дизеловите електрогенератори и защо?
Единият вариант не изключва другия. Те по-скоро се допълват в зависимост от нуждите и изискванията на клиента. UPS-ите се използват за по-кратки автономности, осигурени от акумулаторни батерии. Освен от спиране на захранването, UPS-ът филтрира различни смущения в мрежата и стабилизира стойностите на мрежовото напрежение и честота. Така той работи постоянно и предпазва оборудването дори и когато има мрежово захранване.

Електрогенераторите се използват като резервно електрозахранване за по-големи автономности – обикновено между 8 и 24 часа или дори като основно захранване, там където няма друга алтернатива. За разлика от UPS, генераторът се нуждае от време, за да стартира и превключи захранването си към консуматорите. Ако клиентът се нуждае от непрекъсваемо резервно електрозахранване за 8 часа например, той трябва да закупи и UPS, и генератор. UPS ще осигури тази непрекъсваемост и ще поддържа товара на батерии, докато стартира генераторът и се включи в захранването. Времето за стартиране на генератора може да се регулира и е желателно да се остави известен аванс (да не стартира моментално), заради кратките спирания на тока за няколко секунди. През тези няколко секунди или минути е достатъчен само UPS-ът и неговите батерии.

Кой вариант бихте препоръчали като икономически най-ефективен за различните типове приложения?
Там където не е фатално да няма ток за около 15-20 секунди, може да се предложи само електрогенератор, който да се включва автоматично. На обектите, където всяко премигване на тока ще е фатално – задължително се слага UPS с достатъчен брой батерии, които да осигурят необходимото време за приключване на работата и безопасно спиране на оборудването.

В банковия сектор и дейта центровете се използват и двете решения комбинирано, за да се осигури непрекъсваемост и в същото време дълга автономност в случай на спиране на захранването. А за чувствително повишаване на надеждността на захранването в дейта центровете дори се осигуряват две независими захранващи линии, защитени с отделни UPS и електрогенератор за всяка линия. Така при повреда в генератора на едната линия например, автоматично се превключва към втората захранваща линия и се използва другият генератор.

Много често за генераторите не може да се намери подходящо място за монтаж, защото те са шумни и отделят вредни газове по време на работа и се нуждаят от периодична профилактика. В тези случаи единственото "чисто" решение е да се инсталира UPS.

Какви са тенденциите в технологичното развитие на UPS системите и дизелгенераторите?
Тук динамиката на развитие не е толкова голяма, както е при компютрите например.
Но въпреки това непрекъсваемите системи стават все по-умни, могат да се интегрират с компютърни мрежи, могат да се свързват в паралел и да работят синхронизирано, разработват се по-ефективни батерии за UPS или пък се използват биогорива или природен газ за генераторите. Със сигурност новите технологии допринасят за подобряване, развитие и поевтиняване на непрекъсваемите захранващи системи.

На какви изисквания и нормативи трябва да отговарят тези съоръжения?
Има международни и европейски стандарти, които дефинират точно изискванията към този вид оборудване. За България е достатъчно тези съоръжения да съответстват на стандартите в EU – клиентът трябва да потърси знак CE, изписан на видно място върху устройството или да поиска Декларация за съответствие (Declaration of Conformity) от производителя или вносителя на това оборудване.

Какъв е пазарният дял на резервните електрозахранвания, базирани на възобновяеми източници на енергия у нас, и какво бъдеще им предричате?
Засега пазарният дял е малък, тъй като в момента се изграждат електроцентрали, произвеждащи ток по алтернативен начин – от слънчеви панели, вятърни турбини и др.
За да станат по-масови тези технологии, е необходимо значителното им поевтиняване, така че да бъде рентабилно да се използват и като източници на резервно електрозахранване. Сега UPS-ът зарежда батериите си от мрежата, но би могло батериите да се зареждат от слънчеви панели през деня. Всички нови технологии, свързани с енергийната ефективност, имат бъдеще, ако се намери начин те да бъдат рентабилни като инвестиция и достъпни за масовия потребител.
ЕКСКЛУЗИВНО
Top