Интервю с д-р инж. Вилфрид фон Шефер, съорганизатор на изложението ЕМО Хановер

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 2, 2011

Повишаването на прецизността и продуктивността са основните насоки в развитието на машиностроителния бранш

Д-р инж. Вилфрид фон Шефер,
управляващ директор на Съюза на германските производители на металорежещи машини и машини за пластична деформация VDW, съорганизатор на изложението ЕМО Хановер, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Шефер, бихте ли представили дейността на съюза и участието си в организацията на изложението?
Съюзът е под шапката на асоциацията на германските машиностроители, която обединява около 35 бранша и около 80% от производителите в страната. Един от тези браншове е именно производството на металорежещи машини и машини за пластична деформация. Членовете на на съюза наброяват 270 фирми. Членството им предоставя различни преференции. Например, фирмите получават данни за пазара, резултати от специализирани маркетингови изследвания, информация за нови технологични разработки и тяхното влияние върху производството. Оказваме им подкрепа по правни въпроси и разполагаме с голям технически екип за изследване на патенти. Напоследък, приоритет в работата ни с производителите е прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност. В тази връзка разработваме много технически проекти, една част от които възлагаме на университети и специализирани институти и след това предоставяме информацията на фирмите. Също така представляваме интересите на нашия бранш пред местни и международни институции. Работим активно и с младото поколение - предоставяме на професионалните училища различни учебни помагала, провеждаме обучения на учителите и ги запознаваме с най-новите технологии в областта.
VDW е организатор на ЕМО Хановер по поръчение на европейския машиностроителен съюз CECIMO, в сътрудничество с Deutsche Messe AG, Хановер.
Какви други тенденции се наблюдават в машиностроителния бранш, освен стремежът към внедряване на енергийноефективни технологии?
Повишава се изискването за точност при работата на машините. Двигател в този процес основно е автомобилната индустрия и нейните високи изисквания към прецизност при обработката на детайлите. Също така, от машините се очаква все по-голяма продуктивност, която съответно да доведе до по-бърза възвръщаемост на инвестицията. Водещи са интеграцията на технологиите и автоматизацията. Сервизното обслужване също излезе на преден план като самостоятелен продукт. Днес то е абсолютно задължително за всяка фирма, която има амбиции към международните пазари.
Атрактивен ли е българският пазар за немските машинопроизводители?
Немските производители са много експортно ориентирани. След политическите промени в Източна Европа, голяма част от тях се ориентираха към тези пазари. Но за да станат те още по-атрактивни за нашите производители, е необходимо да има по-голямо развитие на машиностроителния бранш в региона.
Какво е значението на EMO Хановер за машиностроителния бранш?
Форумът ще демонстрира настроение на подем в цялата индустрия и ще даде тласък на инвестициите. Ще покаже, че дълбоката икономическа криза от 2009/2010 е преодоляна окончателно. Това ще бъде топ-събитието на бранша. Никое друго важно мероприятие на пазарите на триадата няма повече международни посетители от ЕМО Хановер. На последното изложение през 2007 г. присъстваха над 166 500 посетители, като всеки трети бе чужденец. Това са посетители от всички важни потребителски браншове като автомобилостроене, въздухоплаване, машиностроене, електротехника, фина механика и оптика, металообработваща промишленост, медицинска техника и др.

ЕМО Хановер 2011
Тазгодишното издание на изложението ще се проведе от 19 до 24 септември в Хановер, Германия. Освен възможност за преки бизнес контакти с изложители от всички сфери на металообработването, панаирът предлага на посетителите и богата съпътстваща програма. Сред акцентите са Международният ЕМО конгрес „Устойчиво производство”, който ще представи технически решения за усъвършенстване на енергийната и ресурсна ефикасност на стружкоотнемащи и формовъчни машини, технологични процеси и други. Новите производствени технологии във въздухоплаването и космонавтиката ще бъдат тема на конференция, организирана от Института по производствена техника и металообработващи машини на университета Лайбниц и Machining Innovations Network, Гьотинген. На 21 септември заинтересованите участници могат да се включат във форума „ЕМО – фокус Русия”, на който ще се разискват възможностите за бизнес сътрудничество с Русия – трети по големина експортен пазар за германското машиностроене. В рамките на панаира ще се проведе и традиционната специализирана изложба, насочена към обучението по машиностроене в професионалните училища.
Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top