Интервю с Д-р Тил Трукенмюлер, председател на Аутомотив Клъстер България

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2013

Д-р Трукенмюлер, бихте ли представили основните цели на Аутомотив Клъстер България на нашите читатели?
Основната цел на Аутомотив Клъстер България (АКБ) е развиването на стабилна автомобилна индустрия в България. Други цели са подпомагане на компаниите от автомобилната индустрия със седалище или филиали в България да установят и развият своето производство, развойна дейност, продажби и услуги; привличане на автомобилни производители, производители на специални превозни средства и водещи международни доставчици на автомобилни компоненти за българския пазар. Също така представляваме интересите на членовете на АКБ по всички въпроси и ги подпомагаме във връзка с техни проекти, свързани с технически подобрения и иновации, оптимизация на качеството, структури и процеси, които могат да намалят разходите и да увеличат конкурентоспособността на международните пазари. Стремим се да реализираме мерки по отношение на образованието, обучението и развитието на технологични центрове в България, съвместно с правителството, асоциации, университети, частни образователни институции и членовете на АКБ.

Наскоро оповестихме намерението си да организирате Международна конференция в София. Как върви подготовката на събитието?
Подготовката на Международната автомобилна конференция в България (МАКБ) върви много добре и съгласно определения график. Конференцията ще се проведе на 8 и 9 октомври т. г. в София. На 10 октомври ще бъдат организирани посещения на заводи на членове на АКБ, които са водещи компании от автомобилния бранш с бизнес в България. Не пропускайте тази дата.

Станицата на конференцията ще бъде стартирана най-късно до края на февруари. За повече информация посетете www.automotive.bg. По-голяма част от поканените да изнесат доклад топ мениджъри от автомобилната индустрия в Европа и Азия вече потвърдиха. Те ще говорят за стратегиите на компаниите им в Европа, а водещи доставчици на автомобилни компоненти ще споделят опита си в производството в България. Панелите на конференцията предлагат изключителна възможност да се научи повече за "Бъдещето на автомобилната индустрия в България", "Тенденциите в електромобилността в България и изграждането на заводи за производство на електромобили" и "Защо да инвестираме в България?".

Близо 30 изложители ще покажат качествените продукти, произвеждани в България.

Какви други инициативи планирате за тази година?
През месец юни, с помощта на нашите членове, ще стартираме мащабен проект в сферата на управлението на човешките ресурси в България. Аутомотив Клъстер България ще пренесе на местна почва образователни програми, действащи в Унгария и финансирани по програми на ЕС, които са подпомагани от унгарското правителство и автомобилната индустрия.

На основата на международен сравнителен анализ на отделите по човешки ресурси на нашите членове и външни партньори, ще разработим подходи за внедряване на резултатите в български развойни центрове, заводи или търговски обекти на нашите членове. Разбира се, програмата ще разглежда характерните за България аспекти по отношение на човешките ресурси.

Как възнамерявате да привлечете европейски автомобилостроители да инвестират в България?
АКБ ще участва и в редица международни нетуъркинг активности с европейските автомобилни клъстери, на международни изложения и автомобилни конференции.

Инвеститорите се нуждаят от конкретни данни за пазарите и страните, както и от икономически спецификации и политически понятия. Те търсят партньори, които са запознати с изискванията на бранша. АКБ може да предложи подобни данни, както и опита на членовете си и техните международни мрежи от контакти навсякъде по света. Някои от компаниите членове на АКБ имат над 20-годишен опит в България. Други разчитат на световните лидери в техния бизнес сегмент.

Как виждате бъдещото развитие на българския пазар на електромобили?
Пазарът на електромобили ще играе нарастваща роля, особено в големите градове. Аутомотив Клъстер България вижда големи възможности в производството на електромобили.

Посетете конференцията ни през октомври, за да научите всички новости по отношение на бъдещите тенденции в електомобилността в България от водещи производители и експерти.Ключови думи: Аутомотив Клъстер България, Тил Трукенмюлер, автомобилна конференция, електромобилиTop