Интервю с Димитър Драголов, търговски директор на Болярка ВТ

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2013

В момента работим по изграждането на изцяло нова РЕТ линия

Какви са основните приоритети в управлението на компанията?
Ние в Болярка ВТ АД работим за постоянното повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на своите клиенти, като им предлагаме продукти с доказано качество и репутация, което е обезпечено с професионализъм, 120-годишна история и опит, амбиция за иновативност и прилагането на висок стандарт във всички наши дейности. Развиваме съвременен тип дистрибуция на пиво, което чрез икономическата си ефективност позволява поддържане на високотехнологично производство, реинвестиции в продуктово ноу-хау и държи компанията в съзнанието на потребителя като символ на благонадежден производител, работодател и партньор. Болярка ВТ АД следва фирмената стратегия, ясно дефинирана от динамично променящите се нужди на пазара на бира в и извън България.

Фундаментът на фирмената стратегия е производството и продажбата на продукти във всички обособени сегменти на бирения пазар в страната с цел приобщаване и задържане на максимален брой лоялни към портфолиото на Болярка клиенти. За да реализира своята политика за високо качество на продуктите, комплектност на доставките и кратки срокове на изпълнение и за да поддържа високото доверие между клиента и Болярка, оперативното ръководство на фирмата въвежда система за управление на качеството, която изпълнява изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, система за безопасност на хранителните продукти НАССР и стандарт IFS, световно признати модели за управление на качеството в организациите.

Зад доброто име на Болярка стои непрекъснато развитие на съществуващите техники и технологии за производство на пиво, планово усъвършенстване, разработване и внедряване на нови собствени производствени технологии,  повишаване капацитета на производствените и складови мощности на пивоварната, както и системно повишаване компетентността на кадрите на всички нива. Така Болярка се превръща в пример за социално отговорна компания с ефективно управление, която не просто спазва изискванията на законодателството, регулиращо хранително-вкусовата промишленост и изискванията на международните стандарти, но е и конкурентноспособна спрямо всички пивоварни на българския и европейския пазар.

Къде е разположено производството и каква площ заема то?
Производствените мощности на Болярка ВТ АД са разположени в гр. Велико Търново и са на обща площ от 32 000 м2. Можем да отбележим две съществени предимства на месторазположението на пивоварната. От логистична гледна точка това е приблизително географския център на България и имаме възможност за осъществяване на бързи доставки до нашите дистрибутори, а от там и до крайния потребител. Второто голямо предимство е близостта на пивоварната до яз. Йовковци, от където черпим най-добрата планинска вода, която се отличава с оптимални показатели за производство на висококачествено пиво.

Коя е най-мащабната ви инвестиция в рамките на предходната 2012 година?
През 2012 г. насочихме усилията си в подобряване на инфраструктурата за експедиция на готовата продукция. Инвестирахме в изграждането на отделен подход за камионите, навес за товарене с площ от 580 м2, както и в изграждане на разширение на логистичния склад с площ от 1800 м2.

В технологична насока работихме за цялостно автоматизиране на процесите на приемане, съхранение, кондициониране и смилане на малца. С тази автоматизация и съвременни технологични решения постигнахме повишаване на качеството и сигурността на производството. Изградихме нова лаборатория, оборудвана с най-съвременните апарати и методи за анализ, чрез които гарантираме спазването на високите стандарти и изискванията на нашите клиенти.

Не на последно място, инвестирахме в закупуването на нова 4-етажна сграда, която ще превърнем в логистичен, маркетингов и търговски център, което от своя страна ще доведе до изграждането на отлична работна среда за нашите висококвалифицирани специалисти.

Какви са последните технологични придобивки от компанията и какво наложи тяхното внедряване?
Технологията е връзка между науката и реалното производство и ние отдаваме огромно значение на иновациите, като двигател за развитие на продукта. С внедряване на принципно нова система за кондициониране на малца повишихме рандемана и подобрихме качеството на пивото. Това бе свързано с изграждане на нова производствена линия и закупуване на допълнително оборудване.

Какво е оборудването, внедрено в производството? Какви са критериите при избор на доставчици на технологично оборудване?
Пивоварството е с вековни традиции в Германия и това обуславя развитието на производство на машини и оборудване за тази индустрия. В момента първите три водещите световни фирми производители на оборудване в областта на пивоварството са немски. С гордост можем да заявим, че работим с оборудване на световно ниво. Пример за това е нашата система за тънкослойно варене, която при внедряването и имаше само още 4 системи в целия свят. Затова може да се каже, че при избора на доставчици на оборудване, винаги сме се водили на първо място от предлагането на висококачествени и иновативни решения.

Кои ваши технологични достижения ви правят конкурентни на пазара?
Нашата пивоварна е единствената, която произвежда пшенична бира (Вайс) по класическа технология и с гордост предоставяме на българския потребител възможността да се докосне до един различен продукт.

Какво е мястото на политиките по повишаване на енергийната ефективност и опазването на околната среда в цялостното управление на компанията? Какви конкретни действия сте предприели в тази посока?
Развитието на технологията и машините е в непосредствена връзка с повишаване на енергийната ефективност. Чрез въвеждане на новите системи се стремим към понижаване разхода на енергия и повишаване грижата за опазване на околната среда. Предприели сме редица мерки и можем да споменем някои от големите ни успехи като снижаване на разхода на пара с 21% в производството на малц чрез реконструкция на сушилнята и изграждане на система за утилизация на димните газове от котела.

Какви са непосредствените ви инвестиционни намерения за 2013 година?
В момента работим върху един от най-големите ни проекти за изграждане на изцяло нова РЕТ линия. След приключване на работите ще внедрим съвременно оборудване на водещата немска фирма. Тази автоматизирана линия ще включва всички процеси от производството на бутилката, през пълненето до складирането на готова продукция. Целта ни е повишаване на качеството на крайния продукт и удовлетвореността на нашите потребители.Ключови думи: Димитър Драголов, БоляркаTop