Интервю с Димитър Илчев, главен мениджър и председател на надзорния съвет на Eвромаркет Груп

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2011

Навлизаме в бизнеса с машини за екопроекти

Димитър Илчев, главен мениджър и председател
на надзорния съвет на Eвромаркет Груп, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Илчев, на кои пазари основно реализирате продукцията си в момента – строителния, инфраструктурния или индустриалния?
Евромаркет Груп е лидер на пазара на индустриално оборудване и строителна техника, като отделните ни фирми заемат съответно лидерски позиции в своите направления. Естествено, пазарът въздейства на различните бизнес направления по различен начин. През 2010 г. и първата половина на 2011 г. бизнесът с индустриално оборудване (инструменти, компресори, генератори, подемно-транспортна техника, заваръчна техника, металообработващи машини) като цяло беше с по-позитивни трендове в сравнение със строителната техникa. С днешна дата, навсякъде наблюдавам позитивни признаци, някои пазари се развиват по-бързо и по-добре, други – с по-спокойни темпове. Там, където няма ръст обаче, има ясен стабилитет. В момента реализираме нашите машини както в инфраструктурното строителство, така и в индустрията. Единствено, по отношение на бизнеса с техника във високото строителство, бихме желали повече. Но всичко това е днес. Ако световната икономика изпадне отново в рецесия, нещата най-вероятно ще се променят.
Евромаркет Груп има 8 регионални офиса у нас и 11 дъщерни дружества в други европейски страни. Смятате ли да доразвиете пазарната си структура и в каква посока?
Като цяло не смятаме да разширяваме структурите си. Стратегията ни за развитие е в посока повишаване ефективността на работа на нашите служители, подобряване на качеството на обслужване на клиентите и на бизнес процесите, т. е. ще се развиваме интензивно, а не екстензивно.
Целта ни е да работим за постигане на още по-голяма устойчивост, по-голяма ефективност, да осигурим още по-качествено сервизно обслужване, още по-къси срокове на доставка на техниката за нашите клиенти, да осигурим максимална бързина на обслужването им и минимален престой на доставените от нас машини.
Въпреки това, около нас винаги се случват структурни неща. Например, наскоро преместихме регионалния си офис от Севлиево във Велико Търново, осигурявайки по този начин по-лесен достъп до всички клиенти в региона на Централна Северна България.
Как оценявате настоящия бизнес климат в България и в останалите страни, в които сте представени?
В момента Евромаркет е мултинационална компания и оперира в 6 страни - България, Украйна, Сърбия, Македония, Черна гора, а отскоро и в Румъния (бизнесите в Словения и Хърватска в момента са замразени). Бизнес климатът в различните страни е различен, което прави самия бизнес различен. Ако кажем за България, че е със средноголеми перспективи за ръст, с неголям общ размер на пазара (говоря само за нашия бизнес – бизнесът с машини, техника, инструменти и с консумативи), то в Украйна бизнесът е по-голям като размер и с по-големи възможности за развитие. Макар че бизнес климатът като цяло не е толкова стабилен.
От друга страна, на Сърбия й предстои да влезе в ЕС, което може да доведе до изключително голям ръст на бизнеса, т. е. да има бум (въпреки че като икономика и размер на бизнеса е по-слаба дори от България).
Македония е много особена държава. Въпреки очакваните политически "дрязги" на национална основа, икономиката, макар и неголяма, а също така и бизнес климатът, са много стабилни в момента.
Очаквам, че румънският пазар ще бъде стабилен и подобен на българския като размер, или малко по-голям.
Бихте ли посочили някой от новите мащабни проекти, който започвате?
При нас винаги се случват нови неща. Взехме стратегическо решение да навлезем в бизнеса с машини, свързан с осъществяване на екопроекти. Създадохме ново бизнес направление, с което имаме амбиции да станем лидери в бизнеса с техника за рециклиране и обработка на битови и промишлени отпадъци, с техника за експлоатация на сметища и депа за отпадъци, и други подобни. Считаме, че наша особено важна мисия е да бъдем съпричастни към зелените идеи и политиките, отговарящи за природата и опазването на околната среда.
Кои са ключовите фактори за успех във вашия бизнес?
Сред основните фактори за успеха на една компания е да бъде ориентирана към клиента, независимо от бранша. Особено важно е да разбираш нуждите, плановете, желанията на клиента и на тази база да даваш правилните за него решения. На второ място, не можеш да имаш успех, ако не си експерт в бизнеса. Трябва да си 100% професионалист в работата си. Важно е служителите на компанията да бъдат на необходимото експертно ниво и да дават верните решения. Друг фактор за успех е компанията да има твърд ангажимент към клиента след продажбата на техника, т. е. да осигурява и организира следпродажбен сервиз – качествено и дългосрочно.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top