Интервю с Димитър Веселинов, управител на РЕМЕКО

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2010

Стремим се към дългосрочни и взаимноизгодни партньорства

Димитър Веселинов, управител на РЕМЕКО,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Веселинов, наскоро РЕМЕКО отпразнува 10-годишния си юбилей. Представете накратко на читателите извървения път на вашата компания.
РЕМЕКО навърши 10 години от регистрацията на дружеството в България, но към тях трябва да добавим още минимум 20 години шведски период. РЕМЕКО е правоприемник на Търговското представителство на шведската компания REMECO Trading AB за територията на България. Шведската компания е създадена от българина Николай Стоилов, който живее над 35 години в Швеция. Днес компанията ни развива търговска дейност в свой собствен офис и складови бази. Представители сме за България на няколко големи европейски и американски компании, сред които ELKEM ASA – Норвегия, REFRATECHNIK GmbH, SAAR-METALLWERKE GmbH, HUNDT & WEBER GmbH – Германия, BOEHM & LANGE – Австрия, SILICON – Холандия, MARTIN ENGINEERING –САЩ. Освен тях представляваме VITKOVICE CYLINDERS a.s. – Чехия, KEMWATER – Румъния, KEMIRA – Финландия, BIOTECH/BORREGAARD – Австрия/Норвегия, RULLI RULMECA S.P.A. – Италия, RULMECA GROUP – Германия. Предлагаме и продукти на KAUMAN – Испания, FTL FOUNDARY EQUIPMENT, ERIEZ MAGNETICS – Великобритания, JODOVIT s.r.l. – Италия и INDUCTOTERM – САЩ.
Как е организирана търговската дейност на РЕМЕКО в страната? Какво е уникално за подхода ви към клиентите?
Търговската ни дейност е разделена в четири основни направления: Металургия и металолеене – черна и цветна; Енергетика и минна индустрия; Циментова индустрия; Екология и води. Всяко от тези направления има подзвена, в които отделен търговски представител работи с конкретни продукти и клиенти. Разделението на дейностите е по продуктов и фирмен принцип. Служителите ни отговарят и за подготовката на документацията за различни тръжни процедури по ЗОП, в каквито редовно участваме и често печелим.
Също така, като търговски представител на гореспоменатите компании, организираме планови и извънредни посещения в страната на наши настоящи и потенциални нови клиенти, с които дебатираме проблеми, техни решения, нови продукти и други интересуващи ги въпроси. Поне веднъж годишно организираме и семинари, предназначени за партньорите и клиентите ни в някое от четирите търговски направления.
В предварителния ни разговор представихте специфичните продукти, които предлагате. Разкажете на читателите ни за най-интересните от тях.
Много от нашите технически предложения и продукти са иновационни, т. е. нови за България. С тях решаваме или подпомагаме решението на конкретни технически или производствен проблем. Например, нашата компания и австрийският ни партньор BOEHM & LANGE сме единствените засега в България, които предлагаме отстраняване на стара азбестова изолация по технология, отговаряща на европейските изисквания – т. нар. разрушаване в среда от под налягане. Единствено РЕМЕКО предлага в България материал и машини за т. нар. торкрет изолация на турбините в енергетиката. Всичко това ни прави различни.
Как вашият девиз “Партньорство, превърнато в успехи” и спецификите на стила ви на работа спомагат за успеха на фирмата?
Девизът ни “Партньорство, превърнато в успехи” означава, че при работата с клиенти се стремим към взаимноизгодни резултати. Разбира се, никой не работи за слава, но ние предпочитаме дългосрочното сътрудничество и коректните търговски отношения. Ако не можем да помогнем, стремим се поне да не вредим.
Вие сте специализиран доставчик за енергетиката и тежката индустрия. Кои са основните ви клиенти в България?
РЕМЕКО е познато име в българската индустрия. Наши клиенти са почти всички големи български предприятия. Като се започне от циментовите заводи: Девня цимент, Вулкан, Холсим, Титан Златна Панега; предприятията от групата на медното производство: Асарел Медет, Елаците Мед, Аурубис България, Челопеч майнинг, чугунолеенето в лицето на: Осъм – Ловеч, ЗММ Стомана, Дружба, Чугунена Арматура, Чугунолеене, Бъдещност, Прогрес и др. Наши клиенти от енергетиката са всички големи ТЕЦ-ове, АЕЦ, в т. ч. и Мини Марица-изток – Раднево.
Как, според вас, световната финансова и икономическа криза засегна българската индустрия? Как се отрази на бизнеса на управляваната от вас фирма?
Смятам, че фирмите, които предвидиха наближаването на кризата и се подготвиха за нея, преструктурирайки дейността си, понесоха по-малко щети. Разнообразната дейност на РЕМЕКО и подготовката ни за наближаващата ни криза допринесоха за отчитането на минимален спад през 2009 и 2010 г.
Какви са плановете ви за бъдещо развитие на РЕМЕКО?
Имаме ясни планове за развитие в дългосрочен период. Настанихме се в нов, по-просторен офис и работим в екип. Стремим се да допълним дейността си с нови продукти и с нови специалисти. За циментовата индустрия работим основно с REFRATECHNIK GmbH, Германия – един от най-известните производители на огнеупорни тухли (магнезитови, алуминиево окисни и др.) и на температурно- и абразивноустойчиви нискоциментови маси, които се използват при изграждане на циментовите пещи. За металургията предлагаме основно продукти на ELKEM ASA, Норвегия – лидер в производството на модификатори и инокуланти, и на ALLIED MINERAL PRODUCTS – САЩ – изолационни набивни, пластични и други огнеупорни маси и бетони, т. е. за всяко направление имаме тясно специализирани продукти.
Top