Интервю с Драган Радивоевич, генерален директор Каменица АД

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2013

"Каменица" АД
e водеща пивоварна компания в България. Дружеството оперира с две пивоварни - в Пловдив и Хасково. Общият брой на заетите в компанията възлиза на около 700 работници и служители и с това компанията е най-големият работодател в бирената индустрия. За последните пет години „Каменица” АД е инвестирала повече от 90 млн. лева, по-голямата част от които са вложени в пивоварните в Хасково и Пловдив.

От средата на 2012 г. „Каменица” АД е част от Molson Coors Brewing Company - водеща глобална пивоварна компания, която предлага изключителни брандове на почитателите на бирата в целия свят. Компанията произвежда и продава портфолио от водещи примиум марки като Coors Light, Molson Canadian, Carling, Staropramen, Blue Moon и Cobra - в Северна и Южна Америка, Европа и Азия. Molson Coors е включена в Индекса за устойчиво развитие на Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index), като непрекъснато търси нови възможности за оптимизиране в сферата на корпоративната отговорност.

През 2012 г. инвестирахме близо 20 млн. лева

Какви са основните приоритети в управлението на компанията?
„Каменица” АД е водеща пивоварна компания в България, с основна дейност производството и търговия с бира. Въпреки това, като част от един изключително динамичен свят, се стремим да бъдем не просто пивопроизводител, а социално отговорна компания. Затова следваме множество и различни приоритети, чрез които съвместяваме всички тези аспекти. Разбира се, като производител, на първо място, ключов приоритет за нас е да предлагаме продукти с изключително високо, безкомпромисно качество. Приоритет за "Каменица" АД са и иновациите - през последните няколко години предложихме редица такива на българския потребител.
Като част от функционирането на компанията постоянен приоритет за нас е и социалната отговорност. Тя е в унисон и с глобалните ценности на Molson Coors Brewing Company. Компанията ни има и изпълнява дългогодишни политики, свързани с опазване на околната среда, подпомагане на местните общности, социално отговорно отношение към служителите и работниците ни. Вярваме, че съвкупността от всички тези приоритети е важна предпоставка за доверието на консуматорите и за това една компания да бъде успешна. Стремим се да сме такава и през последните години успяхме да затвърдим положителна тенденция на развитие. По данни на AC Nielsen пазарният дял на компанията за м. февруари т. г. е 34,5%, което ни прави лидери на пазара и е с 1,3% по-голям спрямо същия период на м. г.

Къде е разположено производството и каква площ заема то?
"Каменица" АД оперира с два пивоварни завода - в Пловдив и Хасково. Пивоварната в Пловдив е с площ 34 095 м2, а тази в Хасково – 54 500 м2.

Коя е най-мащабната ви инвестиция в рамките на предходната 2012 година?
 И през 2012 г. продължихме с политиката си на инвестиции, като общата им стойност е близо 20 млн. лева. Трудно ми е да посоча само една конкретна инвестиция, тъй като, за да бъдем успешна компания, по традиция вложенията ни са съсредоточени в различни направления. Инвестираме в разширяване и оптимизиране на производството, въвеждането в експлоатация на различни технологични иновации, в човешкия капитал, в иновативни продукти. Т. е. инвестициите ни са разпределени в различни аспекти, чиято съвкупност допринася за още по-високо качество на предлаганите от нас продукти, за разширяване на портфолиото ни и за по-доброто ни представяне пред консуматорите.

 Приоритет в иновациите през м. г. бяха нискоалкохолните бирени миксове. След като през 2011 г. "Каменица" АД първа пусна българска нискоалкохолна бира – Kamenitza Fresh Лимон, и така поставихме началото на нова категория на пазара, през 2012 г. продължихме с надграждането й. Разширихме портфолиото си и предложихме нов вкус на консуматорите  - Kamenitza Fresh Грейпфрут. В допълнение – компанията влага и значителни ресурси в различни социално отговорни проекти, като например "Алкохолът е лош шофьор" и "Моят Град - Моят Дом".

Какви са последните технологични придобивки от компанията и какво наложи тяхното внедряване?
През 2012 г. такива бяха направени и в двете пивоварни. В Хасково е пусната в експлоатация нова ПЕТ линия. Инвестицията ни е продиктувана и от желанието ни непрекъснато да оптимизираме  производствения процес. Тя кореспондира и с една от тенденциите на пазара през последните години – все по-високата консумация на бира в ПЕТ опаковки. В допълнение, инсталирахме и ново оборудване - моноблок (издувна и пълначна машина) Krones и нов палетизатор Transpak/Atlanta.

Нововъдения са и КЕН линия, инсталиран е нов мултипакер DIMAC, който дава възможност за различна конфигурация от брой кенове в пакет. В Пловдив е инсталирана нова издувна машина KOSME на ПЕТ линията и нов мултипакер TWIN PACK.

Какво е оборудването, внедрено в производството? Какви са критериите при избор на доставчици на технологично оборудване?
Оборудването и в двата завода е на водещи в пивоварната и пакетиращата индустрии фирми. Основен критерий за избор е съотношението цена-качество, и, разбира се, изискванията ни за иновации и постоянното оптимизиране на производствените показатели.

Кои ваши технологични достижения ви правят конкурентни на пазара?
„Каменица” АД винаги е била компания, която се стреми да изпреварва очакванията на потребителите и да предлага иновации. Тази политика може да се определи и като историческа предопределеност – Kamenitza е първата бира на България, с която през 1881 г. на практика започва развитието на пивоварната индустрия в страната. През последните години компанията е особено активна и предложи редица иновативни за пазара решения. През 2011 г. например „Каменица” АД пусна 4 нови продукта. Астика, друга водеща марка от портфолиото ни, е единствената българска бира, която предлага стъклена бутилка от 0,6 л вместо стандартните за пазара 0,5 л.

Какво е мястото на политиките по повишаване на енергийната ефективност и опазването на околната среда в цялостното управление на компанията? Какви конкретни действия сте предприели в тази посока?
Опазването на околната среда е един от общо четирите стратегически стълба на социално отговорните политики на компанията ни. Отговорното отношение и „еко” мисленето ни се основават на убеждението, че като отговорен производител ние трябва да поемем своя ангажимент и към опазване на околната среда. 

В тази насока имаме редица политики в различни аспекти – оптимизиране и преминаване към все по-енергоспестяващо производство, намаляване разхода на енергии, разделно събиране на отпадъци и рециклиране, повишаване информираността на служителите. Прилагаме добри практики на управление и работим в съответствие с действащите изисквания.

Търсим начини да използваме все по-ефективно енергията, водата, да намаляваме отпадъците, да рециклираме опаковките. За производството на пара и в двата завода в Пловдив и Хасово използваме природен газ. Имаме собствени станции за рекуперация и повторно използване на възстановения и пречистен въглероден диоксид. Това намалява и дори елиминира нуждата от закупуването, респективно производството на СО2. И двата завода имат изградени системи за събиране, пречистване и повторно влагане на СО2, произведен от пивните дрожди в процеса на ферментация.

"Каменица" АД има трайно установени практики за оползотворяването на т. нар. отпадъчни, или по-скоро странични продукти при производството на пиво, т. е. стремим се да предприемаме конкретни стъпки на всеки етап на производството, за да бъдем максимално ефективни, като непрекъснато търсим нови начини и възможности и това е непрекъснат процес.

Какви са непосредствените ви инвестиционни намерения за 2013 година?
Инвестициите и иновациите винаги са били ключови за развитието на "Каменица" АД и ще продължават да бъдат такива и през настоящата година. Фокус ще продължат да бъдат вложенията в разширяване на производството, иновациите, както и, успоредно с това, инвестиции в развитието на човешкия капитал и реализирането на редица социално отговорни инициативи.Ключови думи: Драган Радивоевич, КаменицаTop