Интервю с Габриела Попова, изпълнителен директор на Бритос

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2013

Планираме още инвестиции в технологии и допълнително повишаване на енергийната ефективност

Какви са основните приоритети в управлението на компанията?
Основните приоритети при управлението са развитие на екипа, налагане на марката на пазара и достигане на максималния разрешен по закон капацитет.

Къде е разположено производството и каква площ заема то?
Пивоварна Бритос е разположена в западната индустриалната зона на град Велико Търново, на площ от 13 дка. А най-голямото предимство е, че самото производство се извършва в една производствена сграда на площ от 5000 м2.

Коя е най-мащабната ви инвестиция в рамките на предходната 2012 година?
Пивоварна Бритос беше изградена за 8 месеца и открита през юни 2012 г., като общата инвестиция е за над 20 милиона лева. Основната част от технологичното ни оборудване е от Gea Brewery и Krones.

Какво е оборудването, внедрено в производството? Какви са критериите при избор на доставчици на технологично оборудване?
Най-големите производители на пивоварно оборудване в световен мащаб са немските концерни Gea и Krones. След дълги консултации и преговори, ние се спряхме на Gea и сключихме договор за доставка, а по-късно закупихме машини за издуване и пълнене на бутилки от Krones. Критерият при избор на доставчици на технологично оборудване е само един – качеството.

Кои технологични достижения ви правят конкурентни на пазара?
Оборудването, което внедрихме в нашето производство, е най-модерното в момента и последна дума на техниката и технологията, и можем да заявим, че към тази дата на Балканския полуостров няма по-добра от технологична гледна точка пивоварна. Също така оборудването в пивоварната е възможно най-енергийно ефективното на пазара, както и позволява възможно най-прецизен контрол на качеството.

Какво е мястото на политиките по повишаване на енергийната ефективност и опазването на околната среда в цялостното управление на компанията? Какви конкретни действия сте предприели в тази посока?
Енергийната ефективност и опазването на околната среда заемат централно място в управлението. Например всички машини с които разполагаме са съобразени с изискванията за висока енергийна ефективност. Постигнали сме значителни успехи за намаляване на енергийните ни нужди и продължаваме да работим в тази насока, като значителна част от бъдещите ни инвестиции ще бъдат насочени в тази насока.

Какви са непосредствените ви намерения за2013 година?
Главните ни цели за 2013 г. са изграждане на складово стопанство, което ще подобри логистиката, довършване на инвестициите в технологии, доразвиване на дистрибуторската ни мрежа и допълнително повишаване на енергийната ефективност.Ключови думи: Габриела Попова, БритосTop