Интервю с Инж. Гергана Ангелова и инж. Георги Рампов, управители на Белимо България

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2010

Уважаваме клиентите и техния избор

Инж. Гергана Ангелова и инж. Георги Рампов, управители на Белимо България,
пред сп. Инженеринг ревю по повод десетата годишнина от основаването на фирмата

Как стартирахте дейността на фирмата преди десет години и с какви трудности се налагаше да се справите?
Г.Р.: Запознанството ни с BELIMO беше търсено, но стана случайно. Една година аз работих самостоятелно с фирмата, но после работата се разрасна и решихме да основем сегашното дружество през октомври 2000 г. Впоследствие започнахме да предлагаме и продукти от други фирми, като по този начин създадохме продуктова база за сградна автоматизация. Сега предлагаме сензори, регулатори и изпълнителни механизми за вода, въздух и газове.
С какво е по-различен пазарът на настоящия етап за вас и за вашите клиенти? Как виждате развитието му в близко бъдеще – като продуктова гама, развитие на отделните направления и т.н.?
Г. Р.: В началото, когато стартирахме дейността си с BELIMO, основният потенциал на пазара бе в областта на водното регулиране. Стартирани бяха големи проекти към топлофикационните дружества, но за съжаление ние все още не се бяхме утвърдили като доставчик и отстъпихме пред вече наложили се на българския пазар вносители. Сега нещата са по-балансирани. Няма ги тези големи проекти и търгове, но пък продуктите на BELIMO вече заемат достойно място и в този пазарен сектор (регулирането в абонатни станции), за който можем да предложим изделия с добро качество на изгодна цена, благодарение на патентовани решения.
По различен начин се развива пазарът за продукти, намиращи приложение в регулиране на системите за въздух, противопожарна и противодимна защита. Тук вече се наблюдава една по-естествена закономерност, тясно свързана с общото икономическо развитие на страната ни, водещо до изграждането на все повече модерни обекти с централизирани системи за ОВ и К.
Променя ли се, според вас, самосъзнанието на българския потребител по отношение на енергоспестяващите технологии или той все още смята, че опазването на околната среда не е негова лична отговорност?
Г. Р.: Все още енергоспестяването у нас не се свързва с крайния му ефект – намаляване на вредните емисии от електроцентралите, замърсяващи околната среда. За широкия потребител енергоспестяване означава намаляване на сметките за енергия и това трябва да се използва за постигане на по-дълбока основна цел. Според мен, пестенето на енергия трябва да се стимулира с финансови методи.
Независимо от сегашното състояние, всички фирми в бранша сме задължени да „възпитаме” нашите клиенти, да оформим пазара според истинските критерии, а не после да се срамуваме от евтините непрофесионални решения в сградните системи. Време е да се въведе фигурата на фасилити мениджъра, отговорен за енерго- и суровиноспестяването на определени сгради или квартали.
Кои технически характеристики на системите на BELIMO се ценят най-много от специалистите в бранша?
Г. А: BELIMO е световен лидер в производството на регулиращи елементи за въздух и вода, и още от самото начало поставя стандартите в тази област. Качеството на продукцията и добре обмислените решения определят сериозния пазарен дял, особено в областта на регулиране на въздуха, противопожарна и противодимна защита. Това, което най-много се цени от специалистите, e надеждността на оборудването и оригиналните продуктови решения. Всеки изпълнителен механизъм е обект на индивидуална и обстойна фабрична проверка. Цялото производство е съсредоточено в Швейцария. Това, в съчетание с иновативността и прецизността в разработката и производството, прави продукцията предпочитана от водещите производители на ОВК оборудване в цял свят.
С какви технологични или конструктивни нововъведения продуктите на BELIMO превъзхождат тези на конкурентните фирми?
Г. А: BELIMO e много тясно специализиран производител. Фокусът е изключително върху производството на електрически изпълнителни механизми. Това е стратегията на фирмата – да правят само това, което наистина умеят, и да го правят най-добре от всички. Това се оказва, наистина, печеливша формула. Всичко, което поднасят като продукт, е много добре обмислено. Всяко изделие е "произведение на изкуството".
Какви са най-интересните и иновативни продукти, реализирани от BELIMO?
Г. А: Повечето продукти, които BELIMO ни поднася, са иновативни. Новаторството, високият стандарт и енергоспестяващите решения са заложени във фундамента на производството още от създаването на фирмата. Именно чрез иновация се основава BELIMO през 1975 г., пускайки на пазара първия ел. изпълнителен механизъм за директно присъединяване, който замества скъпоструващите и трудни за експлоатация пневматични системи. Друг продукт, който предизвика революция в сферата на водното регулиране, е първият сферичен вентил с профилирана конструкция, който, благодарение на патентовано решение, притежава отлични регулиращи качества и се явява прекрасна алтернатива на по-скъпоструващите седлови вентили. Програмируемите и цифрови изпълнителни механизми, към които е възможно директно присъединяване на стандартен сензор и които пестят не само кабели, труд, но и вход-изходи на контролера, е друга новаторска концепция, реализираща икономии. Други интересни продукти са: най-плоският изпълнителен механизъм (16 мм); комбинираното изделие за VAV клапи – изпълнителен механизъм, регулатор и сензор за диференциално налягане; регулиращите вентили с автоматично хидравлично балансиране и др.
Какво е значението на личностните качества за успехите на фирмата?
Г. А.: Всеки от нас допринася с личните си качества, но водещото е фирмената политика. В основата й е това, че уважаваме клиентите си, уважаваме техния избор, предпочитания, свободата сами да стигнат до извода, че ние сме доставчикът, от който имат нужда.
Top