Интервю с инж. Теодор Монев, управител на ЛУМИТРОН

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2012

Уважаеми г-н Монев, фирма Лумитрон е официален дистрибутор на Toshiba Lighting Systems и Citizen Electronics за България. Бихте ли представили най-иновативните технологии за LED осветление от портфолиото на двете компании?
Ясно изразена тенденция е окрупняването на LED модулите, базирани на "Chip on Board" технология. Тази технология предлага множество предимства, като например облекчено извеждане на топлината от кристалите, по-бързо и лесно разработване на осветителни тела с по-висока надеждност и ефективност. Наред с това не са необходими големи инвестиции от страна на производителите на осветителни тела в нови машини за производство на LED модули. Водещи в разработката на “COB” технология са японски компании като Toshiba и Citizen.

Спектралният състав на бялата светлина, излъчвана от LED, се определя от комбинацията на много елементи, поради което Citizen строго контролира тези елементи. В този сложен и прецизен процес са акумулирани знанията, опитът и иновациите от 1983-та – годината на първите LED чипове за повърхностен монтаж до днес. Благодарение на него Citizen постигат масово производство с минимални отклонения в цветността, като премахват процеса на сортиране (binning) на крайната продукция и снижават производствените разходи. Контролът на цветността се извършва по стандарта "3-Step MacAdam ellipses". Този стандарт регламентира девет пъти по-тясна област на отклонение в сравнение с областта L1 на използвания от американските производители стандарт ANSI C78.377.

Клиентите на Citizen могат да използват всяка една от стандартните цветности (2700 К, 3000 К, 3500 К, 4000 К, 5000 К) с висока точност и да са спокойни, че няма да има видима разлика в цветностите на отделните светещи елементи на техните продукти.
Други тенденции в развитието на LED осветлението са създаване на продукти от типа "LED-Engine", усилия по стандартизиране на интерфейса по отношение на електрически и конструктивни параметри.

Новост е и технологията на Toshiba за поддържане на постоянен светлинен поток през целия сервизен живот на LED модулите - т. нар. Initial Lux Correction – ILC. Тази технология дава възможност да се избегне преоразмеряването на осветителните уредби при проектирането, като се работи с по-малък коефициент на запаса, отчитащ замърсяването и стареенето само на осветителя, тъй като светлинният поток на източника на светлина благодарение на ILC технологията остава постоянен.

Смятате ли, че светодиодните източници са подходящи за промишлени осветителни системи и в какви приложения?
Като анализираме пазара на светодиодните източници, ще видим, че разполагаме със следните продукти: серийно произвеждани LED модули със светлинен добив над 155 lm/W, с което превъзхождат по ефективност всички познати светлинни източници, включително и натриевите лампи с ниско налягане; серийно произвеждани LED модули с единичен светлинен поток Fл > 17 000 lm, който е еквивалентен на този на живачна лампа с мощност Pжл > 300 W.

Тези параметри (висока ефективност и достатъчно голям светлинен поток за масовите приложения), допълнени с другите превъзходни характеристики на марковите продукти като качество на светлината (определени от непрекъснатия спектър на излъчване, добрата повторяемост на спектъра – 3 step MacАdam ellipse и превъзходно цветопредаване Ra =67ё95), избор на цветност на светлината Tцв =2700 К, 3000 К, 3500 К, 4000 К, 5000 К, дълъг живот tл > 50 000 часа и малки размери на светещата площ определят по-добрата и по-широка приложимост на светодиодното осветление в промишлеността. Предимствата, които получаваме са: по-малък разход на ел. енергия; по-евтини осветители с по-малки размери в резултат на по-ефективната оптика; по-евтина експлоатация и по-лесна поддръжка от несравнимо по-дългия живот.
Типичните приложения са хладилни складове, високи складове и високи производствени халета с труден достъп до осветителите; строителни площадки, производства с необходимост от вярно възпроизвеждане на цвета, производства с денонощен цикъл на работа т. н.

Категорично можем да обобщим: светодиодните източници безспорно са най-перспективни за изграждане на качествено, ергономично и енергийно ефективно промишлено осветление. За съжаление, българските производители на осветители не предлагат достатъчно продукти на пазара. Ние работим успешно с няколко производителя и сме готови да окажем съдействие и на други.

Какво показват технико-икономическите анализи на рентабилността на светодиодните осветители от гледна точка на първоначалната инвестиция, експлоатационните разходи и възвръщаемост?
Известно е, че LED осветителите имат по-висока цена. Това обаче не означава винаги по-висока първоначална инвестиция за една LED осветителна уредба. Ефективността на LED осветителите и техният дълъг живот влияят върху първоначалната инвестиция в посока намаляване. Първоначалната инвестиция може дори да бъде по-малка в сравнение с традиционните осветители, благодарение на по-малкия брой LED осветители, по-малката дължина на кабелите за опроводяване и намаления разход за монтажни работи. Резултатът е по-малка първоначална инвестиция.

По отношение на експлоатационните разходи, в тях има няколко компоненти: икономия на електрическа енергия от по-високата ефективност; по-малки и дори нулеви разходи за поддръжка от по-дългия живот на LED осветителите – липса на поддръжка и замяна на изгорели лампи; допълнителни икономии се постигат от намалени разходи за климатизация поради по-малкото количество топлинна енергия, внесено от LED осветлението.

При всеки конкретен обект е важно да се направи анализ на изброените параметри.
Технико-икономическият анализ на професионално проектирана осветителна система с използване на високоефективни LED осветители безспорно показва, че възвръщаемостта на LED осветлението в предприятие на трисменна работа е по-малко от една година. Трудно може да се посочи пример с по-кратък срок на откупуване на една инвестиция.ЕКСКЛУЗИВНО
Top