Интервю с Ладислаус Райтер, търговски директор за Източна Европа в Rutronik

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Дългосрочните партньорски отношения са ключова част от бизнес стратегията ни

Уважаеми г-н Райтер, през тази година Рутроник България отбелязва десет години от своето основаване. Какви пазарни позиции успя да заеме компанията у нас и в кои сектори най-успешно преодолявате конкуренцията?
В България най-успешно се развиваме в индустриалния сектор. Това е традиционно силен пазар за Rutronik в почти всички страни, в които сме представени. Дейността ни в тази сфера e насочена към производителите на техника за пожароизвестяване и системи за сигурност, касови апарати и фискални устройства, интелигентна сградна автоматизация, блокове за управление на електродвигатели, електромери, силова електроника и електронни системи за контрол, свързани с безопасността на железопътната инфраструктура и други приложения. Голяма част от бизнеса ни е свързана с асемблиращите компании, особено в автомобилната и потребителската индустрия. Други важни пазари за Rutronik са медицинската електроника и телекомуникациите, по-специално производството на приемници. Освен всичко това, компанията е концентрирана върху новите, устойчиво развиващи се в България пазари на възобновяемата енергия и уличното осветление. Инвестирахме много в това направление, за да можем да предложим на нашите клиенти професионална, всестранна подкрепа, компоненти и решения, предназначени специално за тези пазари. Работим в тясно сътрудничество и с нашето дъщерно дружество Rusol - дистрибутор на системи за фотоволтаични паркове и LED осветление.

В каква посока се разви българският пазар на електроника през изминалите години?
Икономическата ситуация в България силно зависи от износа в еврозоната (61% от общия износ на страната), който се забавя - очакваният спад за 2012 г. възлиза на 0,3%. Икономистите посочват увеличение на БВП от 1,8% през 2011 г. и прогнозират покачване с 0,4% през 2012-та, преди средногодишното увеличение от 3,6% през 2013 – 2016 г. Средната инфлация се оценява на 4,2% през 2011 г. и около 3,1% през периода 2012 – 16 г.

През последното десетилетие сме свидетели на непрекъснат растеж на пазара на електроника. Това до голяма степен се дължи на новите области, които стимулират развитието на пазара за електроника - медицинската електроника, телекомуникациите и възобновяемите енергийни източници.

Кои са приоритетите в настоящата ви дейност в България?
Най-големият ни приоритет са очакванията на клиентите. Стремим се да създаваме дългосрочни отношения с тях с цел постигане на взаимоизгодни успехи.
В коя източноевропейска страна бизнесът на Rutronik има най-висок темп на растеж?
В Турция, Словения и България имаме много силен растеж, който дори е по-висок от средния ръст на пазара, за което искаме да благодарим на нашите клиенти.

Кои от вашите продукти се продават най-успешно на тези пазари?
Продуктите ни в сферата на оптоелектрониката, съхранението на данни, индустриалните и автомобилни приложения са с най-висок продажбен ръст в тези страни.

Бихте ли направили сравнение между българския, румънския и словенския пазари на електронни компоненти?
Пазарът в Румъния все още е доминиран от големите CM / EMS компании, докато в България се развиват много научноизследователски и развойни дейности. И двете страни привличат развойни и производствени предприятия поради конкурентните нива на разходите и отлично квалифицираните местни инженери и специалисти.

На словенския пазар ситуацията е малко по-различна. Много от големите проекти се разработват на местно ниво, производството в повечето случаи остава в страната и местните CM компании играят важна роля. Словения е много конкурентна благодарение на висококвалифицираните си кадри, както и поради географското си положение и близостта си до големите западноевропейски пазари.

Каква е дългосрочна ви стратегия за развитие на българския и източноевропейския пазар?
Както вече споменах, развитието на дългосрочни партньорски отношения е ключова част от стратегията ни. Подкрепяме нашите клиенти с местни търговски екипи и приложни инженери. Подкрепата на международните ни клиенти се координира от централния офис на Rutronik. За ключовите ни глобални клиенти се грижат мениджъри, които следят за техните очаквания. Увеличаването на клиентската ни база, както и разширяването на продуктовото ни портфолио са неизменна част от бизнес стратегията ни.Ключови думи: Интервю, Ладислаус Райтер, RutronikTop