Интервю с Набил Франсис, изпълнителен директор на Девня Цимент

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 1, 2012

Предстои изграждането на нова производствена линия

Моля, представете за читателите на сп. Инженеринг ревю дейността на компанията, която представлявате?
С годишен производствен капацитет от приблизително 75 млн. т цимент, Италчементи Груп е петият по големина производител на цимент в света. Тя навлиза на българския пазар през 1998 г. с приватизацията на Девня Цимент и Вулкан Цимент година по-късно. Днес Италчементи Груп е най-големият производител на цимент в България, с годишен производствен капацитет от 2.5 млн. т. Затвърждавайки своя интерес към България до момента, Италчементи Груп е инвестирала над 400 млн. лева тук, с което се нарежда сред най-големите чуждестранни инвеститори в страната. Това включва както придобиването на съществуващите производствени мощности, така и значителни инвестиции, вложени в модернизирането на заводите, с цел подобряване стандартите по качество и намаляване негативното влияние на дейността върху околната среда. Девня Цимент предлага на пазара повече от 30 различни вида специализирани продукти, а наскоро започна и да изнася продукция за Русия.

Компанията продължава да разширява дейността си в България чрез изграждането на нова, модерна и екологично устойчива инсталация за производство на цимент. Най-скорошният успех на Девня Цимент е новоразработеният продукт на компанията – микронизиран варовик, с широко приложение в строителството, фуражната и химическата индустрия, десулфуризацията, земеделието, производството на захар и стъкло.

Какви са последните технологични решения по отношение на автоматизираните системи, които сте интегрирали в производствения процес?
От гледна точка на управлението на производствения процес, усвояването на Системата за показатели по процеса (Process Indicators system) е най-значимият проект до момента. Системата има възможност да архивира голямо количество информация, за всички измервани параметри, които са част от технологичния процес. Това осигурява изключителната възможност за генериране на статистика и провеждане на анализи на събитията както за минал период, така и в реално време. Благодарение на взаимовръзката между системата и мрежата на завода, всеки ръководител може да получи индивидуален достъп.

Значим проект за нас е централизацията на Командната зала. Благодарение на изградения оптичен пръстен между командните зали, стана възможно управлението на процесите между пещите и индустриалните циментови възли от един оператор. За улеснението на този работен процес бе създадена нова мрежа за видеонаблюдение, която извършва мониторинг на най-съществените елементи на действащото оборудване. Други по-малки проекти за автоматизация бяха осъществени със същата цел, като те включваха автоматизирано управление на подаването на повърхностно активни вещества (ПАВ) към всички циментови мелници, автоматизирано подаване на шлам в пещите, автоматизирано прехвърляне на шлам в басейните и с цел осигуряването на безопасна поддръжка на системите за измерване на температурата в пещите бяха въведени системи за безжична връзка с процесните контролери.

Провеждате ли специфични инициативи, които целят повишаване енергийната ефективност на вашите дейности?
Във връзка с внедрената система за управление на околната среда, Девня Цимент извърши редица действия за подобряване на своята енергийната ефективност. През месец декември 2010 г. дружеството получи Сертификат за система за управление на енергията (СУЕ), в съответствие със стандарт EN 16001:2009. През м. ноември 2011 г. Девня Цимент успешно премина процеса на прехвърляне от стандарта EN 16001 към новия установен стандарт ISO 50001:2011.

Понастоящем Компанията е сертифицирана и по ISO 14001 – признание за Системата и политиката на Девня Цимент по опазване на околната среда, както и по ISO 9001 – гаранция за висококачествените продукти на компанията, които задоволяват високите изисквания както на местния пазар, така и на европейските стандарти.

Нещо повече, компанията притежава и сертификат ISO 14064 за съответствие с основните изисквания на международния стандарт за определяне на въглеродния отпечатък – издаден на Девня Цимент въз основа на практиката на дружеството да свежда до минимум на консумацията на електроенергия и да пести CO2 емисии. Девня Цимент бе първата компания в България, получила този сертификат.

В допълнение, ние сме трайно ангажирани с провеждането на изследвания, проби и експерименти за оползотворяване на биомаса като алтернативен източник на енергия в пещите на завода.

Проектът за модернизация и реконструкция на новата производствена линия, който се планира да стартира съвсем скоро, също цели внедряването на най-добрите съвременни технологии за производство на цимент на българския пазар, чрез изграждането на по-високо енергийноефективни инсталации.

Какви мероприятия, свързани с опазването на околната среда, сте организирали или планирате в бъдеще?
Всяка година компанията предприема редица инициативи, които са насочени към темата устойчиво развитие. През изминалите години бяха проведени много тиймбилдинг мероприятия на открито за ръководството и целия персонал, чиято идея бе да поощрят опазването на околната среда.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top