Интервю с Симеон Зарев, управител на Ел Стомана Груп

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2012

Натрупаният опит ни помага да вървим по-уверено напред

Индустриален консорциум Ел Стомана груп е създаден от братята близнаци Симеон и Георги Зареви като продължение на традициите на българското инженерство в областта на изграждането и модернизацията на индустриалните предприятия, най-вече от минната и металургична промишленост. Двамата са преки участници като главни проектанти и супервайзори в изграждането на някои от най-големите предприятия от тежката индустрия на България като Асарел-Медет, Елаците Мед, КЦМ Пловдив, Стомана Индъстри, Бургаски металургичен комбинат и др.

Бихте ли разказали накратко за дейността на индустриалната група Ел Стомана – кои компании са част от нея и какви са приоритетите ви към момента?
Първото дружество в групата е Ел Стомана. Компанията е създадена през 1993 г. с основен предмет на дейност внос и търговия със стоманени топки за рудодобивната промишленост.

Началото на Елиа беше поставено през 1995 г. с реализация на проекти за реконструкция и модернизация на морално и физически остарели разпределителни уредби средно напрежение (СН) и ниско напрежение (НН) в големите промишлени предприятия в страната. С годините компанията се разрасна и в момента е водеща в области като енергиен инженеринг, проектиране, производство, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийни обекти. За 17-годишната си дейност компанията е изградила повече от 200 големи енергийни обекти в страната и чужбина.

Производствените мощности на компанията са в Добрич. Заводът там е построен през 2002 г., на зелено със собствени инвестиции, и е един от най-модерните български заводи за производство на енергийни съоръжения. През 2004 г. Елиа подписа франчайзингов договор с концерна Siemens за производство на електрооборудване. Споразумението е единствено за територията на България.

През 2000 г. Ел Стомана спечели процедурата за приватизация на Нипроруда, която работи в областта на проектирането и въвеждането в експлоатация на нови и модернизация на съществуващи предприятия от тежката индустрия, основно минната и металургична. Компанията разработва и екологични проекти.

Търговската фирма Електрис, занимаваща се основно с доставка на оборудването по различните проекти, също е част от Ел Стомана груп, като по този начин групата предоставя един цялостен и завършен модел на обслужване на своите клиенти.

Кои са най-значимите проекти, реализирани от Ел Стомана? С кой от тях се гордеете най-много?
През годините имаме много и успешни проекти, които ни карат да се чувстваме горди, когато говорим за тях. Редица от приложенията ни са реализирани за първи път в България, което определено означава, че притежаваме изключителен опит и новаторско мислене и не на последно място - смелост и отговорност.

Във връзка със стоманените топки, с които започнахме нашия бизнес в началото, решихме да възобновим производството им. В момента под наше ръководство в Стомана Индъстри, Перник работи уникален цех за производство на тези изделия. Използвахме част от съществуващите производствени мощности, като ги надградихме със съвременна инсталация за термообработка на продукцията. Сигурни сме, че с тази иновация подсигуряваме многократно по-високо качество за нашите клиенти на приемлива цена и от български производител.

Елиа, както и Нипроруда, имат множество проекти в Асарел-Медет, Елаците мед, Лукойл - Нефтохим, КЦМ Пловдив, ТЕЦ Марица-изток 2, ТЕЦ Марица-изток 3, АЕЦ Козлодуй, Актавис, Стомана Индъстри, Монтюпе и други. Новият завод за производство на електролитна мед от обогатени разтвори в Асарел-Медет е плод на взаимните усилия на Елиа и Нипроруда, заводът е проектиран и работи с възможно най-модерни технологии и машини.

Съвсем наскоро пред Елиа се появи ново професионално предизвикателство – компанията спечели изпълнението до ключ на енергийната част на новия оловен завод на територията на комплекса КЦМ Пловдив в партньорство с фирма САТ. Това е изключителен проект, за изпълнението на който се изискват множество комплексни умения, които Елиа притежава, и ние сме убедени, че той ще е поредният ни успех.

Как успявате да преодолеете инерцията от натрупания дългогодишен  опит и какви нови решения предлагате на своите клиенти?
Познаваме много добре нашите клиенти, знаем от какво имат нужда и какви са техните цели и изисквания. Предлагаме им продукти, които са със световно качество, изработени специално за тях и посрещащи техните нужди от утрешния ден.
Натрупаният опит през изминалите години само ни помага да вървим с по-уверени крачки напред. Ние сме консорциум, който се учи от грешките си и за мен това е едно от големите ни предимства.

Ще дам пример с едно от най-новите направления в дейността на Елиа – модулното изграждане на подстанции средно и ниско напрежение. Подстанциите пристигат на обекта комплектно асемблирани с електрическото оборудване, изградени от отделни напълно готови модули, с монтиране върху предварително подготвен фундамент. Това позволява да се минимизира времето за престой при клиента и да не се нарушава производственият им цикъл. Монтажът и въвеждането в експлоатация се извършват в рамките на един ден. Решението е създадено, за да улесни клиента и е иновативно за България.

Кои качества ви осигуряват предимство пред конкуренцията?
Факторите са комплексни. На първо място бих сложил желанието за работа и търсенето на нови възможности. Ако човек има стремеж да свърши нещо както трябва, няма сила, която да го спре. Това е и основното нещо, което кара нашите специалисти, а и мен самия да се развиваме и да бъдем по-добри в дейността си и да правим клиентите ни още по-доволни.

Нашият консорциум е съставен от такива компании, които се допълват в дейността си, за да предоставят готов до ключ продукт. Това е предпоставка, която се толерира от всеки клиент и ни дава предимство. От друга страна екипът и производствените бази, които сме създали, са показателни за качеството, което доставяме.

На какво се градят дългогодишните ви партньорства в бизнеса?
Нормално е, когато търсиш партньор, да търсиш човек или организация, на които имаш доверие - че бизнесът ще се случи, че ще се достави необходимият стандарт, че проектите ще се приключат по възможно най-добрия начин, че разчиташ на професионалисти, че имате една и съща цел – клиентът да е доволен. За мен това е ключът за нашите партньорства.

Наскоро едно от дружествата в Ел Стомана – Нипроруда, отбеляза своя 50-годишен юбилей. Каква е тайната половин век по-късно компанията да продължава успешната си дейност?
През годините Нипроруда натрупа уникален опит, благодарение на голямата амбиция на колектива да превърне в реалност проектите, свързани с Медет, Асарел и Елаците и да работи приоритетно по комплексното обслужване на минно-добивния отрасъл. Нипроруда непрекъснато разширява и усъвършенства дейността си в нови направления, отговарящи на съвременните изисквания на една модерна икономика и най-добрите европейски и световни практики.

Опазването на околната среда е важен елемент от съвременния бизнес. Какви проекти в областта разработвате към момента?
Съвременната мисия на Нипроруда (дейността й е свързана най-непосредствено с рисковите замърсяващи производства) е насочена към ликвидиране на последствията от човешката дейност за съхранение и опазване на околната среда. Една от основните цели на компанията е чрез нейните разработки да се постига максимална защита на околната среда.
Top