Интервю с Венцислав Колев, главен конструктор във фирма Трейд Майстер

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2013

Роботизацията на производствените процеси е неизбежна

Уважаеми г-н Колев, бихте ли представили фирма Трейд Майстер пред читателите на сп. Инженеринг ревю?
Фирма Трейд Майстер е основана през 1995 г. с основен предмет на дейност търговия с компоненти и инженеринг в областта на машиностроенето. От 1997 г. до 2003 г. e изключителен представител на SMC-Co - световен лидер в областта на пневматиката. След успешно разработване на пазара, SMC основава собствена фирма в България.

Oсновните направления в дейността ни са доставка и дистрибуция на продуктите на ROBOTUNITS - модулна система алуминиеви профили за създаване на конструкции, линейни задвижвания, лентови конвейери, транспортни системи и защитни ограждения. В съответствие с идеологията на Robotunits, Трейд Майстер доставя както компоненти, така и завършени конструкции, чийто проект е разработен в сътрудничество с клиента. Друго направление в дейността ни е доставка и дистрибуция на специализирани фитинги, сферични, иглени, диафрагмени и дозиращи вентили, предназначени за изграждане на различни флуидни системи. Трейд Майстер доставя и проектира специални управления в областта на флуидните системи. Основни клиенти са фирми като Булгартрансгаз, АЕЦ Козлодуй, Лукойл.

От 2007 г. Трейд Майстер започна да разработва специални и специализирани машини и технологични системи с различна степен на автоматизация. Целта ни е повишаване на производителността и качеството на производство на нашите клиенти.

Кои са най-предизвикателните проекти, по които сте работили в последните няколко години?
През 2008 г. по покана на г-н Клеменс ван Ерп, управител на Мауер Локинг Системс, гр. Амерсфорт, Холандия, Трейд Майстер участва и спечели конкурс за възлагане на поръчка за специализирана машина в конкуренция с водещи производители от ЕС (Giuliani и Clevertech от Италия). Проектирахме и успешно пуснахме в експлоатация роботизиран технологичен комплекс, предназначен за обработване, маркиране и сортиране на различни модели ключове за секретни ключалки. Изискването на клиента бе за универсалност на технологията, т. е. машината да обработва различни видове заготовки без спиране за пренастройки и смяна на компоненти (хващачи, позиционери, фиксатори и т. н.). За да осигурим изпълнението на изискванията на техническото задание, вградихме високотехнологичен робот FANUC в комплекса. Това беше първият ни опит в интегриране на индустриален робот към проектирана от нас машина.

През 2011 г. започнахме два сложни проекта - единият за Мауер Локинг Системс - Холандия, вторият - за Мауер Локинг Системс - България, гр. Варна. В проекта за Мауер Локинг Системс - Холандия, за втори път интегрирахме 6-осен робот FANUC. За да покрием изискванията към машината за Мауер Локинг Системс - Варна, трябваше да проектираме и изработим линеен робот за транспорт, зареждане, разтоварване и позициониране на обработваните заготовки.

Какво е съвременното състояние на роботиката в България и как виждате бъдещото й развитие?
Прецизни, гъвкави, интелигентни, надеждни, ефективни - това са само част от невероятните качества на съвременните индустриални роботи, предлагани на пазара. Заедно с партньорите ни от КАСИ Аутомейшън и с подкрепата на FANUC Robotics - Чехия, през последните пет години интегрирахме успешно роботи FANUC в наши проекти. Трябва да добавя, че ние също създаваме и използваме в наши проекти роботи, функциониращи в Декартови (линейни) и цилиндрични координати. Основно за създаването на механичната част използваме продуктите на ROBOTUNITS и HIWIN - България. Роботизацията на производствените процеси е неизбежна. Временният застой в момента не може да продължи дълго. Ние сме готови да посрещнем предизвикателствата на бъдещето.

Какво включват плановете Ви за развитие в близко бъдеще?
Освен пряката (търговска и производствена) дейност предстои работа в няколко насоки: внедряване на система за управление на инженерната дейност EPDM; развитие и усъвършенстване на структурата и персонала; оборудване на 2 нови работни места с продукта Solid Works; усвояване на продукта 3DVIA Composer с цел оптимизиране на процеса на създаване на сервизни инструкции, технически описания и ръководства за работа, интерактивни 3D анимации, маркетингови материали и др.; формиране на малък и гъвкав CNC производствен участък. Концепцията ни за развитие се гради на висококвалифицирани кадри, нестандартно мислене, предлагане и създаване на иновативни продукти, съобразени с нуждите на всеки отделен клиент.Ключови думи: Трейд Майстер, Robotunits, флуидни системи, роботи, автоматизацияTop