Интервю с Юрген Шефер, прокурист, и Кристиан Иршик, мениджър на WAGO Kontakttechnik

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2011

Стараем се да разбираме потребностите и спецификите на българския пазар

Юрген Шефер, прокурист, и Кристиан Иршик, мениджър на WAGO Kontakttechnik за България, Румъния и Сърбия, пред сп. Инженеринг ревю

От колко време WAGO Kontakttechnik оперира на местния пазар и как е организиран бизнесът на компанията тук?
Юрген Шефер: През 2006 година открихме собствен офис в България. Работата ни тук е организирана чрез съдействието на Кристиян Иршик, който отговаря за дейността на местния пазар, но също така и за целия регион, в това число Сърбия и Румъния. Към момента мога да кажа, че разполагаме с широка мрежа и имаме надеждни партньори в повечето страни от Югоизточна Европа.
Кристиан Иршик: Бих искал да добавя, че от 2006 година, когато за първи път стъпихме на местния пазар, успяхме да създадем добри партньорства и това е сериозно основание да мислим, че бизнес климатът тук е много позитивен и отворен.

Доколко важен е българският пазар за управляваната от вас компания?
Ю. Ш.: WAGO разполага с доста внушителен пазарен дял в Западна Европа, но сме убедени, че бизнесът ни в Югоизточна Европа все още има потенциал за развитие. Това е, защото, както всички виждаме, тук се влагат свежи средства, хората повишават стандарта си и следователно очакванията им по отношение на сградите, в които работят, живеят или се забавляват, нарастват. Освен това, налице са множество инвестиции поради факта, че България е част от ЕС. Наскоро бяха анонсирани проекти в областта на пречистването на отпадни води, което е част от настоящите ни планове – да инвестираме в този сектор, както и като цяло в проекти в областта на повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ. Очакванията ни са, че възможностите на този пазар ще продължат да се увеличават и това е за нас причината да инвестираме тук.

Кои са основните специфики на българския пазар, сравнен с останалите в региона или пазарите в Западна Европа?
Ю. Ш: Мисля, че обемът на бизнеса в Западна Европа е по-голям, което е и основното различие с местните пазари. Това, което виждаме тук, е голям брой крайни потребители, които са важни за нас. Най-важното за бизнеса ни е наличието на потенциални партньори – в минната промишленост, например, хранително-вкусовата промишленост - области, които също се нуждаят от нашите продукти. Други важни сектори за дейността ни са в областта на инфраструктурата.

Кои са последните новости в портфолиото ви?
Ю. Ш.: Една от най-новите ни продуктови линии за България е JUMPFLEX, която включва както универсални честотни преобразуватели, така и преобразуватели на ток. Честотният преобразувател 857-500 конвертира сигнали от сензори, например, NAMUR, NPN или PNP, в стандартни аналогови сигнали. Преобразувателят на ток 857-550 измерва прав и променлив ток в диапазона от 0 до 1 A и от 0 до 5 A. Държа да отбележа, че непрекъснато разработваме нови продукти, затова и портфолиото ни постоянно се разраства. Според мен е важно да навлизаме в нови области с нови продукти. През есента на т. г. планираме представянето на нов продукт, който бих определил като революционен за специалистите, работещи в областта на електротехниката.

Каква година очаквате да бъде 2011-та за бизнеса ви в световен мащаб и в частност за Югоизточна Европа?
Ю. Ш.: 2010-та беше най-успешната година в историята на компанията ни, достигайки 500 млн. евро оборот. Именно в този период доста компании успяха да излязат от кризата. Забелязва се, обаче, че за компаниите в Югоизточна Европа е необходимо по-дълго време. Въпреки това, благодарение на високите ни резултати от предходната година, ние очакваме още по-добри постижения през 2011 г. Може би е важно да спомена, че дори през най-трудната година за бизнеса 2009 г. компанията ни отбеляза ръст в региона.

В кои бизнес сектори виждате потенциал за развитие в България?
Ю. Ш.: Това е сложен въпрос, тъй като WAGO разполага с твърде широка гама продукти, което освен предимство, се явява и предизвикателство за нас. Затова се стараем да разбираме потребностите и спецификите на местния пазар и да концентрираме усилията си в правилната посока. Строителният сектор, например, се нуждае от повишаване на енергийната ефективност, поради което инсталаторите трябва да познават нашите продукти. Сградната автоматизация и системните интеграции са посоки, които също са акцент в дейността ни, както и индустрията като цяло - нашите панели са приложими навсякъде - трафик контрол, машини. Друга сфера на приложение са инфраструктурните проекти - тази област е важна за нас, както и областта на транспорта. Общо взето, това са сегментите, които се опитваме да разберем и развиваме.Ключови думи: WAGOЕКСКЛУЗИВНО
Top