Интервю със Симеон Илински, управител на фирма Ехнатон

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2013

Инж. Симеон Илински e роден през 1954 г. в Радомир. Живее и учи в София, като продължава обучението си в Тунис. Дипломира се в Техническия университет в София, специалност Автоматика и телемеханика. Специализира в Централен научно-изследователски институт за металорежещи машини, където работи повече от 15 години в областта на конструирането на металорежещи машини с ЦПУ, автоматизирани линии и други обекти за автоматизация. През 1995 г. се насочва към организирането на собствена фирма в областта на автоматизацията. Компанията Ехнатон е регистрирана през юли 1996 г. и от създаването й досега е неин управител.

Уважаеми г-н Илински, ръководите една от най-популярните компании, доставящи продукти, решения и услуги за българската индустрия – Ехнатон, от близо 17 години. Каква е накратко историята на изминатия път?
При създаването на фирма Ехнатон, стартирахме с познати за нас дейности, а именно реконструиране на цифрови машини за металообработка – стругове, фрези, като една съществена част от нашата дейност беше насочена към Турция. Паралелно с това започнахме и дистрибуция на електроапаратура и средства за автоматизация на Schneider Electric. През първите години и двете дейности се развиваха добре паралелно, благодарение на което фирмата напредна. Три години по-късно турският пазар престана да бъде наш приоритет и се насочихме към българските предприятия. Постепенно делът на клиенти и обекти за обща автоматизация ставаше все по-голям, а делът на металорежещите машини - пренебрежимо малък. Така че в рамките на 5 години нашият бизнес в дистрибуцията и в проектите за индустриална автоматизация стана значителен и привлякохме към екипа още 10-12 специалисти.

След 2000 г. включихме в портфолиото на Ехнатон продукти и решения на водещи в сферата си производители, сред които Werma, Flexa, Citect. През 2004-2005 г. се увеличи значително и съставът на компанията – станахме общо около 30 души. Тогава започнахме да развиваме активна дейност и на място в няколко градове на България.

През последните 5-6 години работим най-активно, отразявайки тенденциите на пазара, в областта на пречиствателните станции и автоматизацията на предприятия от хранително-вкусовата промишленост. През последните 2-3 години сме изключително успешни в проекти за фармацевтиката.

Представлявате едни от най-интересните производители в света. Кои са най-успешните ви партньорства досега?
Не бих могъл да разделя партньорствата ни на добри и лоши. За нас всичките ни партньори са добри. Някои обаче са със значително по-голям дял в бизнеса ни, което се дължи на различни фактори - както на спецификите и обемите на портфолиото, което те предлагат, така и на пазарните условия към момента.

За нас винаги е било много важно не да продаваме продуктите просто така, а да съветваме компетентно клиентите кое е подходящо в конкретната ситуация – предимства, недостатъци, да имаме тяхното доверие. Освен това много от продуктите, които продаваме чрез дистрибуция, често са съпътствани от допълнителна услуга – настройки, нужда от внедряване и т. н. Така че нашата политика е насочена в тази посока – да предлагаме добавена стойност към продуктите.

В този аспект може да се каже, че най-добрите ни партньори са Schneider Electric, тъй като с тях работим най-много и от най-дълго време, както и SCAME, Mitsubishi Electric, Citect. Много добри наши партньори са немските компании, които дистрибутираме – Werma и Flexa. Тъй като тяхното портфолио е по-малко и с конкретно приложение, обемите в продажбите не са твърде големи, но са важни за нас.

Всички фирми, които дистрибутираме, като цяло са водещи имена, производители на качествени продукти. Както традиционните, така и най-новите ни партньори са лидери в областите си и се отличават с иновативност и качество. Както може да се забележи, в нашето портфолио няма продукти на фирми с лоша репутация. Това е наша фирмена политика – за нас партньорство с фирми, предлагащи продукти на ниски цени с недоказано качество, е невъзможно.

В основата на това е дългосрочната ни политика спрямо клиентите - да удовлетворяваме не само желанията им днес, в момента, а дългосрочно. Затова държим да бъдем партньори във времето, създавайки традиция и доверие в отношенията. Защото в дългосрочен аспект нискостойностните продукти винаги са излизали по-скъпо.

Кои са най-новите партньори, с които работите на българския пазар?
Наши нови партньори са няколко компании – немската фирма Pilz, лидер в Европа в областта на системите за безопасност, както и Cognex – една много интересна компания, лидер в областта на машинното зрение. И двете фирми са с много добро иновативно мислене и непрекъснато представят нови продукти и решения.

Специалистът в областта на безопасната автоматизация - Pilz, за съжаление, не беше много позната на българския пазар, но се надявам в близките 1-2 години да получи добро развитие. Cognex е с много добри разработки в областта на разпознаването на образи и на българския пазар има безброй приложения, които могат да бъдат внедрени. Перспективите и за двете фирми за развитие на нашия пазар са доста добри и сме много обнадеждени от резултатите през последните 1-2 години.

Разкажете повече за проектния си бизнес. Кои са най-интересните задачи, които сте завършили наскоро?
Имаме реализирани доста проекти зад гърба си. Няколко по-големи проекта, много иновативни и интересни, бяха автоматизация в циментовата промишленост в Турция, няколко стенда за завода на Schneider в България, както и по-сложни и специфични разработки на стендове за турския завод Kalekalip.

През последните 5-6 години, както споменах по-рано, навлязохме в друга област – пречиствателните станции, които са един доста сложен обект за автоматизация: в тях се използват почти всички съвременни решения в областта - като се започне от съвременните PLC и SCADA системи, през интегрирането на съвременни измервателни уреди с контролери и комуникации и се стигне до сложни хетерогенни мрежови системи.

Навлязохме в този сектор с вече 5 реализирани проекта, сред които най-големият беше Кубратово. За тези няколко години, смея да твърдя, че нашите инженери станаха специалисти в областта на пречиствателните станции. Така че това е една от насоките, в която Ехнатон работи активно. Надяваме се в близките 2-3 години да направим още няколко такива станции.

Друга област, в която фокусираме усилия с новия си партньор Cognex, са обекти за автоматизация, които включват машинно зрение. Това са много интересни задачи и вече имаме няколко проекта, които не са големи, но са предизвикателство за нас. Имаме увереност, че в следващите години тази част от нашата дейност ще се развие много добре и доста сериозно.

Кой е най-емблематичният проект за вас? Има ли конкретен проект, с който искате да ви свързват?
Искаме да ни свързват с всеки успешно реализиран от нас проект. Но като най-голямо предизвикателство мога да отлича проекта ПСОВ Кубратово, защото беше изцяло комплексен обект – проектиране, доставки, разработка, изработка, внедряване, пускане, настройки, т. е. почти като обект „до ключ”, но с това допълнително утежняващо обстоятелство, че трябваше да се направи, без спиране на работа на станцията. Затова, както и заради късото време, за което трябваше да сме реализирали всички части от проекта, мога да го определя като сериозно предизвикателство, с което се справихме в срок и то добре.

Във вътрешнофирмен аспект, кои са най-значимите ви постижения? Какво е мястото на екипа за цялостния успех на компанията?
Може да се каже, че за нас хората са най-важните за развитието ни. За да сме успешни, разчитаме на компетентни хора, които работят добре, като се стремим да ги доразвием в тази посока. Освен това вярваме, че това е важно и за нашите клиенти, за да могат да получават винаги качествени услуги. Винаги сме се стремили да градим добър екип и непрекъснато да го усъвършенстваме. И в търговската, и в инженерната част на екипа се стараем да развиваме хората чрез провеждането на вътрешни семинари, семинари на нашите партньори и обучения.

В началото екипът ни се състоеше от 2-3 колеги, сега сме вече около 60, като голяма част от тях са с висока квалификация и продължават да се развиват. В нашата област технологично нещата се развиват доста бързо, затова считаме, че за да задържим позициите си в бранша, е изключително важно да сме винаги добре информирани и обучени. Всеки от колегите минава минимум 1, 2 дори 3 обучения годишно.

Друг повод за гордост във вътрешнофирмен аспект е успешното внедряване на ERP система. Избраната от нас ERP система не е от най-разпространените в България, което в известна степен затрудни въвеждането й, но в рамките на година и половина вече смеем да твърдим, че всички модули, които сме предвидили, са внедрени, включително и модул производство. Системата вече започва да дава добри резултати, които са основа за бъдещо развитие на бизнеса ни.

Какво да очаква българският пазар от фирма Ехнатон и какви са плановете ви за бизнеса в близките няколко години?
В близките 1-2 години не се очаква да направим някакви изненади. По-скоро ще продължим да развиваме дейността си в посока подобряване на услугите към клиентите, разширяване, където е възможно, на портфолиото.

В две области планираме да вложим повече усилия – средствата за сградна автоматизация и енергийния мениджмънт. Това са области, с които най-добре бихме отговорили на пораждащата се необходимост от повишаване на енергийната ефективност. Вече имаме известни успехи, но смятаме, че има какво още да постигнем. За развитието на офертата ни за сградна автоматизация и енергиен мениджмънт инвестираме немалко усилия, специалисти от фирмата вече преминаха някои обучения и са сертифицирани и в двете области. Считаме, че ако все повече работим в тази насока, ще имаме успех и на тези пазари.

Планираме, разбира се, и да затвърдим това, което сме постигнали към момента в областта на пречиствателните станции, автоматизацията в хранително-вкусовата промишленост и областта на машинното зрение.
ЕКСКЛУЗИВНО
Top