Интервю със Стефан Стаменов, управител на Recycling Bulgaria

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2012

Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация

Уважаеми г-н Стаменов, представете накратко компанията Recycling Bulgaria на читателите на сп. Инженеринг ревю. Какво е специфичното за нея и с какво тя е уникална на българския пазар?
Recycling Bulgaria е водеща компания в областта на рециклирането и третирането на отпадъци. Дейността на компанията обхваща както доставка на единични машини и компоненти, така и осигуряване на цялостни решения и проекти до ключ за рециклиращата индустрия. Recycling Bulgaria предлага доставка, монтаж, пуск в експлоатация, дори и операторско участие – в самата експлоатация на инсталацията, гаранционен и извънгаранционен сервиз, обучение на персонала. Работим в тясно партньорство с клиентите си от самото начало на проектите, в състояние сме да изготвим предпроектно проучване, морфология на отпадъка, финансов и правен анализ, подпомагаме и изготвянето на документацията за наши клиенти, кандидатстващи за допълнително финансиране.

Разкажете повече за най-силната Ви референция в България – завода за преработка на битови отпадъци край град Варна.
Заводът за механично и биологично третиране край Варна се отличава с най-висока степен на автоматизация. Технологичният цикъл на разделяне на отпадъците е почти изцяло автоматизиран, което прави проекта значителен в европейски и световен мащаб. Процесите се контролират централизирано от софтуерна система, която следи едновременно всички технологични етапи в залата за механична обработка и контролира и процеса на компостиране.

Най-общо технологичният процес включва: грубо раздробяване посредством едновалов шредер на фирма Lindner. Следва процес на пресяване от барабанно сито Eggersmann, при който материалът се разделя на три фракции – 0 – 80, 80 - 240 и над 240 mm. Биогенната фракция 0-80 mm се транспортира до компостиращия цех, където са налице 10 компостиращи тунела. Посредством балистичен сепаратор Massias от средната фракция се отделят 2D и 3D отпадъците, след което 3D фракцията, отново автоматизирано, се сепарира посредством няколко инфрачервени сепаратора на Titech. Машините на немската компания осигуряват 97-98% извличане, което е несравнимо по-ефективно в сравнение с ръчната операция. Сепариращата инсталация за черни и цветни метали е базирана на машини на друг наш партньор - компанията Steinert. Процесът на сепарация на цветните метали се осъществява чрез вихровотоков сепаратор.

В края на технологичния процес е балиращата машина на компанията Presona. С нея се балират различни сепарирани фракции, като хартия, найлон, PET, кенове и други, в резултат на което те се привеждат в търговски вид и са готови за транспортиране. Останалото се пресова в пресконтейнери на фирма Husmann.

Как оценявате значението на конференцията Save the Planet, на която тази година сте Златен спонсор, за екологичния бранш у нас?
Организаторите на събитието – Виа Експо, са пионери в областта и по мое мнение си вършат добре работата. Имат добре изградена мрежа от медийни партньори както в България, така и в чужбина. Изключително активни са и това е причината за добре организираните и посетена конференция и изложение.

Имаме големи очаквания към събитието през тази година, тъй като сме доволни от предишното издания на събитието – имаше добра посещаемост, богата съпътстваща програма, висок процент на целевата посещаемост не само от България, а и от международни специалисти, компании и организации, работещи в областта.

Какво ще представите на изложението през тази година?
Участието ни на изложението Save the Planet тази година ще бъде изключително атрактивно. Ще представим технологичното решение SMARTFERM. То представлява иновативна компактна система за производство на енергия от биологични отпадъци, и е първата, която позволява децентрализирано производство на електро и топлинна енергия чрез суха ферментация. Базирана е на доказана технология и изисква изключително малко място. Освен това е полумобилна и позволява да бъде преместена от едно място на друго. Предназначена е за малки и средни общини.

SMARTFERM решението, което ще представим, включва 4 контейнера с когенератор, който използва биологични отпадъци – капацитетът е 4000 т/годишно, които чрез анаеробни процеси и когенерация са в състояние да произведат 170 -200 kWh електроенергия, както и толкова топлина. Това е инсталация, която изпълнява едновременно две от изискванията на Европейския съюз – намаляване на обемите отпадък, както и използване на алтернативни източници за производството на енергия.

На щанда на Recycling Bulgaria на изложението ще представим и две работещи машини - инфрачервен сепаратор за автоматизирано сепариране на различни типове отпадъци – модел, който функционира успешно в завода край Варна, както и вертикална балираща машина, подходяща за нуждите на търговските вериги и големи обществени обекти.Ключови думи: Интервю, Стефан Стаменов, Recycling BulgariaНовият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top