INTRAMA интегрира индустриални роботи в комплексни решения за автоматизация в ХВП

РоботикаФирмени публикацииСпециален брой: Хранително-вкусова промишленост в България • 02.07.2020

 

инж. Николай Колев, мениджър проекти Индустриална автоматизация в INTRAMA


Какви нови технически решения за автоматизация на опаковането на храни предлага INTRAMA?

Най-новата ни разработка robIN е роботизирано решение за автоматично зареждане на хранителни продукти във формовани опаковки. За него избрахме да използваме делта робот. Той има две основни предимства. Работната скорост на този тип роботи дава възможност да се постигне висока обща производителност, а начинът на монтаж - над зоната на зареждане на термоформъра, обуславя компактните размери на цялата инсталация. В допълнение предоставяме и достатъчно гъвкава функционалност, интуитивна настройка на работните параметри и интерфейс за синхронизация с външни системи.

Най-разпространеното приложение на роботи в ХВП е от типа "вземи и постави". INTRAMA предлага разнообразни решения за пренареждане, сортиране, опаковане, претегляне и палетизиране. Разбира се, според изискванията на даден проект бихме могли да реализираме и всякакви други.


Какво е значението на това опаковъчните системи да са специално разработени за ХВП и пригодени към изискванията на всяка конкретна производствена среда?

Към машините в ХВП има много високи изисквания за хигиена и устойчивост на неблагоприятните работни условия. Интегрирането на роботи добави още предизвикателства пред нас. На първо място - обработваните продукти нямат постоянна форма и размери, а понякога и структура. Затова трябва да бъдем много внимателни и вариативни при избора на сензорика за определяне на позиция и визуална инспекция, както и изобретателни при разработката на грипери за сигурно захващане. Втори фактор е гарантирането на безопасна и в същото време удобна работа на обслужващия персонал.

В ХВП няма "стандартни" приложения. Успешната реализация на една цялостна синхронизирана поточна линия изисква подробен предварителен анализ на технологичния процес и правилен подбор на подходящите роботи и оборудване. Тук в голяма помощ за нас са инструментите за 3D проектиране и софтуерна симулация.

 

Кои са най-съвременните технологични тенденции и как INTRAMA съдейства българският пазар да може да се възползва от предимствата им?

IIoT, edge computing, машинно зрение и изкуствен интелект - това са "остриетата" в говоренето на лидерите на съвременния технологичен свят, в частност и на индустриалната автоматизация. Виждаме, че вече са реалност. Ние следим тенденциите и пречупени през призмата на тукашните условия, в подходящия момент ги предлагаме на клиентите ни.

В нашите разработки влагаме последно поколение роботи, промишлени контролери, сервозадвижвания, сензори и камери. Използваме наличните комуникационни технологии, за да осигурим дистанционен мониторинг и поддръжка. Разчитаме на продуктите и опита на водещи производители като BIZERBA, SIEMENS, FANUC и др.

 

Каква е визията на INTRAMA за бъдещето и готов ли е българският производител за високоавтоматизирани и роботизирани производства?

Ще дам следния пример - задачата е да се изпълни последователност от няколко по-сложни движения. При еднаква точност и в рамките на само няколко цикъла едва ли повечето роботи биха се справили по-бързо от човек. Но когато става въпрос за непрекъсната работа, категоричното предимство е за робота. То идва от неговата константна производителност за дълъг период. Същото важи и в случаите, когато изпълняваните операции изискват повече физическо усилие. Затова считаме, че роботизацията все по-широко ще заема своето място и у нас. Резултатът от такава инвестиция е продукция с по-ниска себестойност, постоянно качество и предвидими срокове за изпълнение.

Възприемам бъдещето като множество от възможности. Доколко ще успеем да се възползваме от положителните такива, се определя от много фактори, но в най-голяма степен зависи от самите нас. Правилното техническо решение е това, което отразява оптималния баланс между функционалност, скорост, надеждност и цена. Вярвам, че със своите ефективни предложения INTRAMA е мост между водещите в света иновативни технологии и условията, мащаба и възможностите на регионалния бизнес.

 

 


www.intrama-bg.com

 

 


Други рекламни публикации на Интрама
Top