Инвенио РК: Предлагаме разнообразни услуги в областта на качеството

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 8/2015 > 21.12.2015

Инвенио РК: Предлагаме разнообразни услуги в областта на качеството 1
Инвенио РК: Предлагаме разнообразни услуги в областта на качеството

На българския пазар Инвенио РК ЕООД навлиза като част от инженерна фирма с богат международен опит и със свои представителства в Европа, САЩ и Австралия. Услугите, които предлагаме, са фокусирани в областта на обслужването на производители и доставчици в областта на автомобилната индустрия. Инвенио груп е един от лидерите в предоставянето на услуги, свързани с подобряването и развитието на качеството в този сектор, играещ стратегическа роля в индустрията не само в общо глобален план, но също и в страните от Централна и Югоизточна Европа. Нашите инженери присъстват на всеки един етап от създаването на продукта – от идейната концепция до серийното производство. Предлаганите услуги в областта на развитието на качеството на доставките имат за цел оказване на подкрепа при решаването на проблеми с качеството на продукцията в ситуации, при които достъпните ресурси на предприятието са недостатъчни.

Основните области на приложение на нашите услуги са пълна инспекция, пълен контрол, сортировка и поправка на компоненти. Нашите услуги са търсени в различни случаи: когато доставените части са дефектни, клиентът изисква бърза реакция във връзка с рекламация на компоненти; когато производственият процес е нестабилен и изисква 100-процентова проверка на частите преди доставката им до клиента, когато стартира нов производствен процес, изискващ допълнителен контрол, в случай на недостиг на оператори и контрольори в производството. Затова сред главните направления на нашата специализация са именно услугите по контрол, селекция и поправки на компоненти на клиента. В рамките на тази услуга, нашите проекти по контрол биха могли да бъде извършени както в предприятието на клиента, така също в негов доставчик във всяка една точка на България или в база на Инвенио. В тази връзка е важно де се посочи, че ние сме оторизиран доставчик на услугите CSL2 както за клиенти OEM, така също за TIER 1, 2 и 3.

За дейността на Инвенио е характерна бърза реакция, висока еластичност и адаптивност към изискванията на клиента, достъпност 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Услугите ни могат да бъдат интегрирани с контрол на качеството на доставките и тяхното получаване от доставчика, както и с всеки етап от производствения процес. Важна част от нашата дейност е свързана с услуги In-Client. Нашите консултации включват: помощ в решаването на проблеми, свързани с качеството, експертизи, оценка на пакета PPAP (Production Part Approval Process). Екипът ни е ориентиран към постигане на висококачествени услуги, за които се базираме върху използване знанието и опита на нашия инженерен отдел. Освен това, разработваме и реализираме методика за контрол и/или поправка на части и полагаме старания нашите методи за контрол да бъдат максимално опростени и ефективни.

Фундаментите на нашия успех са високата удовлетвореност на нашите клиенти и постоянен екип от работници и служители, идентифициращи се с група Инвенио. Затова главната цел на дейността ни остава непроменена, а именно подпомагането на клиента в условията на динамично развитие на световните пазари и оказване на подкрепа в постигането на успех в областта на качеството въпреки силната конкуренция.

Александър Шаранац, директор на Инвенио РК ЕООДКлючови думи: Инвенио РК, автомобилна индустрия, инспекция на компоненти, сортировка на компоненти, поправка на компоненти, CSL2, OEM, PPAPTop