Инж. Александър Кожухаров - управител на Технотерм Инженеринг

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2009

Формулата ни е комплексни решения за топлоенергетиката и газификацията

Инж. Александър Кожухаров - управител на Технотерм Инженеринг,
пред списание Инженеринг ревю по повод 20-годишнината от основаването на фирмата

Уважаеми г-н Кожухаров, през последните месеци всички информационни емисии започват и завършват с икономическата криза. Има ли тя отражение и във вашия бранш?
Отражението на икономическата криза е различно за основните сектори, в които работи фирма Технотерм. По отношение на дейността ни в промишления сектор не се забелязва промяна в количеството на поръчките. В бизнеса ни с продукти, предназначени за битовия сектор, се наблюдава спад в продажбите, поради намаляване броя на изграждащите се обекти и замразяване на някои от строежите. Процентът им до този момент обаче е толкова малък, че не оказва съществено влияние върху обема на продажбите ни. Затова имам основания да твърдя, че към момента при нас няма намаляване на поръчките.
След 20 г. работа сте затворили цикъла - доставка, проектиране, монтаж и сервиз на обекти в топлоенергетиката и газификацията. Ще продължавате ли да диверсифицирате дейността?
На практика още със създаването на Технотерм затворихме цикъла на обслужване на нашите клиенти, тъй като предлагането на комплексни услуги е заложено във философията на компанията. Формулата ни за развитие в настоящия момент се базира на предлагането на комплексно концептуално решение за топлоенергийно стопанство на всеки клиент. В бъдеще ще продължим да развиваме портфолиото си както в посока разнообразяване на продуктовата гама, така и по отношение на видовете услуги, които предлагаме. Едновременно с това, с цел повишаване качеството на обслужване на клиентите, постоянно надграждаме професионалната квалификация на нашите служители в отделните сфери на дейност.

В каква посока разширявате портфолиото от продукти и услуги?
Винаги сме предлагали комплексна програма и комплексни решения. В момента разширяваме портфолиото си с горелки, котли и когенератори от нови производители, като търсим оптималното съотношение между цена, качество, срокове на доставка и др. Интерес към бизнес партньорство с нас проявяват предимно фирми от Европа. Естествено, смятаме да продължим и двадесетгодишното си ползотворно сътрудничество с реномираните марки, с които работим и досега.
Интересни ли са проектите извън граница за Технотерм Инженеринг или смятате да развивате дейността си у нас?
Безспорно инженеринговите обекти зад граница представляват интерес за нас. В момента извършваме сервизно-производствена дейност на газови съоръжения в държави от Европейския съюз. Считаме обаче, че основната ни дейност и за в бъдеще ще се развива у нас.
По отношение на енергийната ефективност България изостава с десетилетия в сравнение с индустрията в други държави от ЕС. Според вас, ще има ли сериозен бизнес в тази насока през следващите години?
Повишаването на енергийната ефективност е основно направление в дейността на Технотерм Инженеринг. Мерките, които предлагаме, са свързани както с модернизацията на генериращи мощности: котли, газови уредби, котелни централи и други, така и с преноса на топлина и газ, и основно с ефективното използване на топлинната и електроенергията. В този аспект, кадровият потенциал, технологиите и нашият 20-годишен опит определено ни поставят на водещо място в бранша.
Остана ли някой регион от България, който все още не сте покрили териториално?
В момента до голяма степен сме покрили територията на цялата страна. Планираме през настоящата година да започнем активна работа и в Южна България, по-точно в областта на Родопите.
Като производител на АГРС и ГРП, смятате ли, че газификацията у нас ще запази темповете си на развитие и защо?
Въпреки кризата, която приключи наскоро, газификацията у нас ще запази темповете си на развитие, и дори ще продължи да се използва все по-масово в бъдеще. Газовата криза беше показател за това, че дори и при относително високи настоящи цени, потребителите предпочитат природен газ. Сред причините за това са екологичността му, лесното обслужване, възможностите за по-прецизно регулиране на товара на газовите уреди и опциите за работа на уредите в кондензационен режим. След месец април, когато се очаква цената му да намалее в цяла Европа, природният газ ще заеме основното си място като топлоносител. В този аспект, смятаме да увеличим продажбите на произвежданите от нас АГРС и ГРП, като реализираме голяма част от продукцията на външните пазари.
Top