Инж. Ханс-Йоахим Холщайн, управляващ партньор в Hermle

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2009

Ще развиваме сериозно бизнеса си в България

Инж. Ханс-Йоахим Холщайн, управляващ партньор в Hermle

Господин Холщайн, компанията Hermle AG е сред водещите европейски производители на металообработващи машини. Как бихте коментирали настоящата пазарна ситуация в бранша?
Финансовата криза се отрази и на пазара за обработващи центри в световен мащаб. В момента голяма част от отрасъла е в процес на преосмисляне на инвестиционната си политика по отношение разработването на нови технологии, например петосевите технологии, които са предмет на дейността ни от години. Компанията ни поддържа активна маркетингова политика на пазарите по целия свят - участваме на изложения, присъстваме в Интернет мрежата, и нашите дилъри са в състояние да посрещат конкретните нужди на клиентите. Все още обаче не виждаме светлината в края на тунела.
Как оценявате възможностите за развитие на българския пазар на металообработващи машини?
България и Югоизточна Европа имат дългогодишни традиции в областта на металообработването и централно положение на eвропейския пазар. Формирана е индустрия от среден клас с голям брой металообработващи предприятия.
Имате силна конкуренция на българския пазар - редица чуждестранни компании са с добре развита търговска и сервизна структура тук. Как възнамерявате да преодолеете тази силна конкуренция?
Отличните качества на нашия продукт са гаранция за това. В момента Hermle има представителен офис в България. Целта ни е офисът тук да развива бизнеса на Hermle AG в България, както по посока добро обслужване и разширяване броя на клиентите ни, изучаване техните интереси и нужди и формиране на съответна пазарна политика, така и като техническа поддръжка и експертен опит.
В бъдещ период планираме да открием собствен филиал тук, който да отговаря за търговската, маркетинговата и сервизната ни политика в страната.
В посока изпълнение на тези цели сме планирали и няколко участия на специализирани изложения, рекламни кампании и други инструменти за налагане на марката Hermle на българския пазар.
Кои са специфичните характеристики на пазарите в Югоизточна Европа, сравнени с тези в Западна Европа?
Убеден съм, че пазарите в Югоизточна Европа имат сериозен потенциал за развитие.
Тук и в съседните държави се изграждат и утвърждават съответните структури - процеси, които вече са история за Централна Европа. Югоизточна Европа не е конкурент на държавите от централната част на континента, а естествено разширение на пазара. Регионът изисква сериозни ангажименти и разбиране и ние възнамеряваме в бъдеще все по-добре да се адаптираме към нуждите на българския пазар и региона. Смятаме да развиваме сериозно бизнеса си тук.
Top