инж. Теодор Маринов, ръководител на направления Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания на Siemens България, пред сп. Инженеринг ревю

Начало > Автоматизация > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 9/2015 > 04.01.2016

инж. Теодор Маринов, ръководител на направления Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания на Siemens България, пред сп. Инженеринг ревю | Инженеринг ревю, снимка 1
инж. Теодор Маринов, ръководител на направления Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания на Siemens България, пред сп. Инженеринг ревю

 

Задаваме стандарти в автоматизацията

 

Г-н Маринов, наскоро отчетохте поредна успешна финансова година. Каква е равносметката Ви за постигнатото и какви бъдещи цели си поставяте във финансов план?

Наистина фискалната 2015 г. бе изключително успешна за направления Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания на Siemens България. Реализирахме много значими проекти в сферата на водите, хартиената индустрия, фармацията и металургията, което даде своето отражение в отличните финансови резултати, отчетени от направленията. За фискалната 2015 г. отбелязахме ръст на приходите от 27%.

Междувременно стартирахме и нови важни проекти, които се очаква да бъдат реализирани през следващите години, и продължихме да затвърждаваме името на Siemens България като лидер и иноватор в областта на индустриалната автоматизация.

За наша радост усилията ни не останаха незабелязани както от нашите клиенти, така и от централата на Siemens AG. В края на годината получихме 2 награди, които целият ни екип приема като изключителна чест и признание за усилията ни. С едната от тях - трето място в категорията „Растеж” - бяхме удостоени по време на традиционната среща на нашите направления, която ежегодно се провежда във Виена. Това действително е голямо признание за нас, тъй като сме заслужили това място в съревнование с общо 19 държави от регион Централна и Източна Европа. Смея да кажа, че другата ни награда е още по-голям комплимент за работата ни, тъй като тя ни отличава в световен мащаб. Отличието ни бе присъдено за най-добре представило се направление в областта на контролно-измервателните прибори измежду всички близо 200 държави, в които Siemens присъства.

Приемаме тези отличия като индикация, че стратегията ни и ежедневните ни усилия са в правилната посока. Плановете ни за бъдещето включват по-нататъшно разширяване на клиентската ни база и пазарната ни позиция в България и извън нея. Целта ни е да увеличаваме добавената стойност, която осигуряваме за клиентите и партньорите на Siemens България чрез нашите продукти и интегрирани решения.

Как се измени пазарът на индустриалните технологии у нас през последните години? Като дългогодишен специалист в областта какви положителни тенденции в производството наблюдавате?
Моите лични впечатления са, че все повече български предприятия осъзнават необходимостта и ползите от индустриалната автоматизация като ключов компонент от устойчивото развитие на един бизнес. Нашите индустриални технологии отговарят на най-високите стандарти за надеждност и ефективност, а благодарение на технологичното ни ноухау във всички индустриални сектори имаме възможност да предложим на своите клиенти сигурно партньорство за непрекъснато подобряване на производителността и повишаване на кoнкурентoспoсoбнoстта в дългосрочен план.

Една от тенденциите, която набира скорост и у нас през последните години, е свързването между системите за индустриална автоматизация и ERP системите, което осигурява значителна добавена стойност за една компания. Вече има родни предприятия, които са готови да инвестират в подобни решения. За мен това е ясен сигнал, че българските фирми притежават нужната бизнес и технологична прозорливост, за да бъдат сред пионерите във внедряването на подобни комплексни решения.

Друга тенденция е засиленият акцент върху мониторинга на енергийните консумации и потоци. Фирмите се ориентират все повече към ефективното и екологично използване на енергията, инвестирайки в подобни технологии.

Бихте ли разказали повече за най-интересните актуални внедрявания и реализации в български предприятия, осъществени с високоефективни решения на Siemens?
През 2015 г. завършихме доста мащабни проекти за интегрирането на съвременни индустриални решения на Siemens, които гарантират висока ефективност за компаниите, които ги използват. Такъв проект, например, бе реализиран в завода за производство на опаковки и хартия „Монди” в град Стамболийски, където участвахме чрез наш партньор. Основната цел беше да се модернизира съществуващата система за безопасна експлоатация на СРКА чрез изграждане на автоматично управление на котела при нетипични технологични параметри. Там имахме задачата да доставим и пуснем в експлоатация нисковолтова апаратура за защита, контрол и електроразпределение, както и задвижващи системи и средства за автоматизация от последно поколение. Конкретните технологии с марка Siemens, които доставихме, включват типово тествани табла SIVACON S8, двигатели SIMOTICS, честотни преобразуватели SINAMICS G150, разпределена периферия SIMATIC ET 200S и трансформатори 6,0/0,4 kV. Резултатът бе подобряване на безопасността на работната среда и увеличаване на производствения капацитет.

През последната година работихме усилено върху иновативен проект за 6-осни роботизирани системи в Идеал Стандарт - Видима. Референтен за нас е и реализираният проект за процесен контрол в Балканфарма Дупница. Друго знаково внедряване, изпълнено от наш партньор, е за миксиране и интерлогистика в Брамак Турция.

На каква стратегия за запазване на водещите пазарни позиции на компанията се доверявате? Каква е философията Ви за бизнес развитие на направленията Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания в корпоративен, маркетингов и технологичен аспект?
Направления Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания на Siemens непрекъснато се стремят да задават нови стандарти в областта на автоматизацията. В тясно сътрудничество с клиента нашите експерти разработват и предлагат комплексни и устойчиви решения, осигуряващи по-висока производителност, по-ниски разходи и оптимизирано управление на процесите.

През следващата година възнамеряваме да поставим още по-силен акцент върху сервизния бизнес на направленията. Вече имаме специализирано бизнес звено за сервизни услуги за металообработващи машини (Customer Service Motion control/Machine tools), което предоставя услуги, свързани основно с цифрово-програмните управления на Siemens. Вярваме, че инвестициите в поддръжка и превенция се отплащат, особено когато става дума за гарантиране на висока производителност, така че възнамеряваме в бъдеще да развиваме този тип услуги.

Работата с партньорски фирми също е ключова за успеха на компанията. Продължаваме да работим за въвеждането и разширяването на глобалната концепция на Siemens Solution Partner. Програмата дава възможност за тясна интеграция със специализирани инженерингови партньори при изграждане на системи и цялостни технологични решения в ключови сектори, както и в цели индустрии. Вече седем български компании са част от програмата, което им осигурява достъп до световните пазари, благодарение на факта, че концепцията е добре позната на нашите клиенти.

Междувременно продължаваме да внедряваме т. нар. E-Billing процес за автоматизирано електронно изпращане на фактури още в момента на тяхното издаване, което осигурява не само по-голямо удобство за клиентите, но и помага за защита на околната среда. Горди сме и че сме сред водещите направления в регионалния клъстър за Централна и Източна Европа по отношение на електронния бизнес, като почти 70% от поръчките към двете направления се изпълняват изцяло по електронен път.

Върху кои направления в разнообразното технологично портфолио на Siemens за индустрията планирате да акцентирате през 2016 г.? От кои глобални тенденции ще се ръководите?
Със засилването на глобалната конкуренция увеличаването на взискателността на клиентите и все по-бързо навлизащите цифрови технологии, автоматизацията и дигитализацията в производствената верига се налагат като задължителен елемент за всички компании, които залагат на дългосрочно развитие на бизнеса.

Концепцията на Siemens за Totally Integrated Automation (TIA) позволява пълна хоризонтална и вертикална интеграция на производството, обединявайки системи за управление, задвижвания, комуникации, средства за визуализация, полеви устройства, решения за индустриална сигурност и интегрирана безопасност. Посредством тази платформа не само се проследява целият продуктов цикъл - от дизайна и проектирането, снабдяването със суровини, през производството и доставката на готовия продукт до осигуряването на поддръжка и сервиз, но се осъществява и гъвкава комуникация и обмен на данни със системи за управление от високо ниво (MES/ERP). Резултатът е прозрачно отчитане и разпределяне на разходите в производството, както и възможност за прогнозиране на финансовото отражение на специфични производствени процеси.

Съвременните индустриални системи за автоматизация като TIA Portal, предлагани от Siemens, осигуряват сериозно конкурентно предимство, като гарантират оптимизиране на инженеринговите разходи и увеличаване на ефективността на инженеринговия процес. Съвсем скоро се очаква да излезе нова версия TIA Portal V14, която предстои да бъде представена официално по време на Хановерския панаир през 2016 г.

Предстои излизането и на нова версия на системата за процесен контрол на Siemens PCS V8.2. Междувременно компанията пусна на пазара и нови разработки в сферата на двигателите, които са още по-енергийноефективни. Тези иновации позволяват на Siemens да остане на гребена на технологичната вълна, продължавайки да осигурява на клиентите си всичко необходимо за успеха на техния бизнес сега и в бъдеще.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: процесна автоматизация, Сименс, Siemens, Теодор Маринов, SIVACON S8, SIMOTICS, SINAMICS G150, SIMATIC ET 200S, TIA Portal, Siemens PCS V8.2Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top