Инженеринг Ревю форум: Замяна на верижна предавка с ремъчна

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

Съществува ли техническа възможност за ефективна и надеждна замяна на верижна предавка, която е конструктивен възел от стенд за опаковане на стоманени рулони в металообработващо предприятие, с ремъчна предавка. Верижната предавка е ролкова, със стъпка t = 15.875 mm, диаметър на ролките d = 10.16 mm и ширина b = 9.65 mm. Предаваната от верижната предавка мощност е 2.2 kW. Задвижващата и задвижваната верижни ролки имат съответно 17 и 34 броя зъби. Оборотите на въртене на задвижващата ролка са 22.3 min-1. Конструктивното предназначение на предавката в стенда не налага специални изисквания по отношение появата на приплъзване след замяната й с ремъчна. Работата на верижната предавка е съпроводена с високи нива на генерирания шум и необходимост от честа поддръжка, което създава затруднения на експлоатационния персонал. Технически възможно ли е верижната предавка да бъде заменена с ремъчна и какви мероприятия би включвала подобна реконструкция? Каква би била подходящата схема на ремъчната предавка като брой, вид на използваните ремъци, необходимост от използване на опъвателни ролки? Оправдано ли е използването на ремъчна предавка в подобни приложения, характеризиращи се с ниски скорости и високи предавателни моменти от гледна точка на постигнатата надеждност при работа и изискванията, свързани с поддръжката, включително периода за смяна на ремъка? Икономически изгодна ли би била подобна реконструкция?

::. Очакваме мненията ви и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача на е-mail: reklama@tllmedia.bg, факс 02/818 38 00 или на адрес 1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9. За допълнителна информация по темата, ни търсете на редакционните телефони: 02/818 38 28, 818 38 38 или 0888 41 48 32.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top