Инженеринг Ревю форум

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2005

Решение за разбъркване на суспензия

Предприятие от областта на химическата индустрия търси техническо решение за разбъркване на суспензия с относителна плътност 1.15 спрямо водата. Суспензията се разбърква с реагент - киселина с pH в диапазона между 4 и 8 в продължение на 15 - 30 минути, след което с цел декантиране разбъркването се прекратява за период от 0.5 до 1 час. Целта на разбъркването е осигуряване на по-добър контакт между суспензията и реагента. Процесът на разбъркване се извършва в два басейна за третиране на химическа отпадна вода, всеки от които с пълен обем 110 m3, дълбочина 3 m и напречно сечение 5х7 m.

Очакваме мненията ви и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача на е-mail: reklama@tllmedia.bg, факс 02/818 38 00 или на адрес 1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9.
За допълнителна информация по темата, ни търсете на редакционните телефони: 02/818 38 28, 818 38 38 или 0888 41 48 32
Top