Инженеринг ревю Форум

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2006

Уважаеми колеги, какви мероприятия бихте препоръчали да се изпълнят, за да се сертифицира обществена сграда в столицата с клас А за енергийна ефективност, пусната в експлоатация през 1991 година. Сградата се състои от 3 отопляеми етажа, плюс неотопляем сутерен. Има застроена площ от 200 квадратни метра и обща разгъната площ 800 квадратни метра. Размерите на сградата са - дължина 20 м, ширина 10 м, етажна височина 3 м. Сутеренът е с височина 2.5 м, от които 2 м са вкопани в земята. По-широките страни на сградата са ориентирани в посока север - юг. Покривът на сградата е тип "топъл" и се състои от 2 см посипка-филц, 1 см битумна хидроизолация, 10 см перлитобетон, 14 см стоманобетонна плоча и 2 см вътрешна мазилка. Стените са изпълнени от решетъчни тухли и са с дебелина от 25 см с положена външна и вътрешна мазилка с дебелина 2.5 см. Стените на сутерена са стоманобетонни с дебелина 30 см. Подът на сутерена е изграден от 2 см изравнителна замазка, 10 см армирана бетонна настилка и 15 см трамбован чакъл. Етажните подови конструкции са изградени от 2 см мозайка, 4 см изравнителна замазка, 14 см стоманобетонна плоча и 2 см вътрешна мазилка. Прозорците на сградата са дървени, двукатни и имат площи по фасади, както следва - север и юг по 81 м2, изток и запад по 28 м2.

Работният режим в сградата е осемчасов, пет дни в седмицата. В нея работят 55 човека. Сградата се отоплява от термопомпена инсталация с конвектори. Режимът на работа на отоплителната инсталация е непрекъснат. Отоплителната система не разполага с автоматично управление. Количеството на потребената топлина се регулира единствено с термостатични вентили. Системата за БГВ се захранва от термопомпената инсталация. Водоснабдителната система е изпълнена с потопяема помпа с номинална мощност от 6 kW. Потреблението на електрическата енергия в сградата се отчита от два отделни електромера - единият, измерващ разхода на електрическа енергия от отоплителната система, а вторият за всичко останало.

Очакваме мненията ви и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача
на e-mail: reklama@tllmedia.bg, факс 02/818 38 00 или на адрес 1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9.

За допълнителна информация по темата ни търсете на редакционните телефони:
02/818 38 28, 818 38 38 или 0888 41 48 32.
Top