Инженеринг Ревю форум

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2006

Уважаеми колеги, с какви като тип и технически характеристики автоматични прекъсвачи би било най-целесъобразно да се замени старото комутационно оборудване в главното разпределително табло (ГРТ) на ремонтно-механичен цех. Основният захранващ източник в цеха е трансформатор 400 kVA 20/0.4 kV. Функцията на резервен захранващ източник изпълнява генератор 250 kVA. Съществуващият прекъсвач на основното захранване е с номинален ток 630А, а на резервното захранване - 400А. От главното разпределително табло се захранват три разпределителни табла, както и асинхронен двигател с мощност 75 kW. Съществуващите изходящи прекъсвачи са два с номинален ток 160А и един с номинален ток 200А. В непосредствена близост до ГРТ е предвидено да се монтира разпределително табло за инсталирана мощност 50 kW, оборудвано с миниатюрни автоматични прекъсвачи с изключвателна способност 6/10 kA в съответствие с EN 60898/EN 60947-2. Разпределителното табло захранва консуматори III категория и при автоматично преминаване към резервен източник трябва да се изключи. Предвидено е включването му да става ръчно.

Сред изискванията на инженерния персонал на цеха е прекъсвачите и миниатюрните автоматични прекъсвачи да бъдат съобразени с токовете на късо съединение. Друго условие е при избора им да се спазят условията за селективност. Необходимо е, също така, входящите прекъсвачи да са оборудвани с моторни задвижвания, както и да бъдат електрически и механично блокирани един спрямо друг. За всеки прекъсвач да се предвидят допълнителни контакти за дистанционен мониторинг на състоянието на главната контактна система, включително включено, механично изключено и изключено от защитния блок. Прекъсвачът на основния източник да е оборудван с комуникационен модул за мониторинг състоянието на защитния блок и възможните причини за задействането му.

Очакваме мненията ви и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача
на e-mail: reklama@tllmedia.bg, факс 02/818 38 00 или на адрес 1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9.

За допълнителна информация по темата ни търсете на редакционните телефони:
02/818 38 28, 818 38 38 или 0888 41 48 32.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top