Инженеринг Ревю форум

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2006

Уважаеми колеги, търсим икономически и технически изгодно решение за отопление на цех за дървообработване. Съществуващата отоплителна инсталация е с мощност 200 кW, котелна, на дизелово гориво. Цехът е с приблизително правилна геометрична форма на паралелепипед с габаритни размери - ширина 20 метра, дължина 40 метра и височина 4 метра. Постройката е тухлена, без допълнителна изолация. В производственото хале работят 30 човека. Вътрешните отоплителни тела са чугунени радиатори в добро техническо състояние. Освен необходимата топлинна енергия за отопление на цеха, инсталацията произвежда и битовата гореща вода. Дървообработващият цех е в извъннаселено място и все още далече от централната газификационна мрежа. В непосредствена близост до цеха се намират производствени звена на други фирми, т.е. свободният терен около постройката не е голям.

Технически възможно ли е съществуващата отоплителна инсталация да се преоборудва за работа с пропан-бутан? Какво би включвала подобна реконструкция на съществуващата система? С приблизително колко голям обем би следвало да бъде резервоарът за природен газ? Какъв начин на монтаж и решения за сигурност на инсталацията бихте препоръчали предвид високите изисквания на пожаро- и взривобезопасност? Какъв би бил приблизителният срок за изплащане на направената инвестиция? Възможно и рационално ли е при реконструкцията да се заложи комбинирано решение за отопление и охлаждане, работещо на пропан-бутан?

Очакваме мненията ви и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача
на e-mail: reklama@tllmedia.bg, факс 02/818 38 00 или на адрес 1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9.

За допълнителна информация по темата ни търсете на редакционните телефони:
02/818 38 28, 818 38 38 или 0888 41 48 32.
Top