Инженеринг Ревю форум

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2006

Измерване нивото на запълване на съд с шоколадова смес

Предложете начин за измерване нивото на запълване на съд с диаметър 1,5 метра и височина 2,10 метра с шоколадова смес. Съдът е от неръждаема стомана. Има специфична конструкция със серпентини за отопление и бъркалка. Диаметърът на бъркалката е 0,8 метра. Серпентините са монтирани на отстояние 10 сантиметра от страната на съда. Той е част от технологична линия за производство на шоколадови изделия. Необходимо е нивото на запълване на съда с шоколадова смес да не превишава 1,4 метра. Точността на измерване на нивото трябва да бъде в границите на ±15%. Измерването на нивото на запълване на съда с шоколадова смес следва да е непрекъснато.

Кой би бил най-подходящият метод за измерване нивото на шоколадовата смес с оглед спецификите в конструкцията на съда, характеристиките на веществото и метрологичните изисквания? Бихте ли могли да предложите конкретно техническо средство, подходящо за провеждане на непрекъснати измервания на нивото на шоколадовата смес? Очакваме мненията ви и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача
на е-mail: reklama@tllmedia.bg, факс: 02/818 38 00
или на адрес 1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9.

За допълнителна информация по темата ни търсете на редакционните телефони:
02/818 38 28, 818 38 38 или 0888 41 48 32.
Top