РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Йокогава България - клон България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Йокогава България - клон БългарияПолеви измервателни уреди и анализатори От разработването на първия магнитен разходомер с индустриално приложение през 1953 г. насам, Yokogawa предлага широка гама решения за измерване на разход с високо качество, ниво на точност и надеждност. Всички тези продукти са проектирани да осигуряват максимална точност, стабилност и сигурност с цел намаляване на оперативните разходи. Since developing its first magnetic flowmeter for industrial use in 1953, Yokogawa has provided a wide range of flow measurement solution with high quality, accurate and reliable products. All of these products are designed to give you maximum accuracy, stability, safety and reliability, with the objective of reducing your cost of ownership. Магнитни разходомери Magnetic flowmeters DPharp трансмитери на налягане, DP& трансмитери на ниво DPharp pressure, DP& level transmitters ADMAG CA магнитен разходомер ADMAG CA magnetic flowmeter Анализатори Analyzers Серията FLEXA е анализатор на течности от най-ново поколение, който може да бъде гъвкаво конфигуриран за инсталиране на широка гама сензори. The FLEXA series is a next-generation liquid analyzer that can be flexibly configured to install a wide variety of sensors. Анализатор на течности от серия FLEXA Liquid analyzer FLEXA Series - До два сензора, осигуряващи резервно измерване - Интерактивен тъч скрийн за лесно опериране - Отворена комуникация с HART - Сензорна диагностика за лесна поддръжка - Up to two sensors enabling redundant measurement - Interactive touch screen for easy operation - Open communication with HART - Sensor diagnosis for easy maintenance pH/ORP, проводимост & разтворен кислород pH/ORP, conductivity& dissolved oxygen Ултразвуков разходомер Ultrasonic flowmeter Анализатор на суспензии Mixed liquor suspended solids (MLSS) analyzer Анализатор на хлор Chlorine analyzer Анализатор на мътност Turbidity analyzer Процесен газхроматограф Process gaschromatograph 1113 София, ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов 12, ет. 4, офис 15 тел./факс: 02/ 873 14 19 e-mail: office.yokogawa.bg@infotel.bg www.yokogawa.com/eu

Top