РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Йокогава България - клон България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Йокогава България - клон БългарияYokogawa - цялостна интеграция за петролната и газова индустрия Измерване и контрол на процесите Цифровите полеви контролно-измервателни уреди "Инсталирай и забрави" извършват стабилно и точно измерване на процесите при ниска цена за инсталиране и почти нулева поддръжка. Мрежово управление STARDOM предлага нов модел в разпределеното управле-ние чрез TCP/IP и Fieldbus свързаност и гарантира автономна работа с отдалечено наблюдение и възмож-ности за преконфигуриране. Управление на безопасността Висока надеждност на системите за управление на безопас- ността ProSafe-RS, които предлагат напълно интегрирани системни решения за управление със SIL1-4 сертификат. CCTV за тежки условия Системата FIELDEYE осигурява CCTV услуги за денонощен мониторинг от разстояние, които работят дори в случай на експлозия. Управление на производството Интегрираната система за управление CENTUM VP предлага непрекъсната производителност, за да гарантира непрекъсната работа и да увеличи рентабилността на процесите. SCADA система с висока надеждност Пакетът с инструменти за оптимизация FAST/TOOLS подобря- ва производителността на редица приложения. Сред предим- ствата му са поддръжка на по-висока достъпност и онлайн кон- фигурации, което удължава жизнения цикъл на системите. Интелигентно управление на производството Преглед на производителността на всички процеси в реално време, която дава възможност за интелигентно управление на производството. Управление на активи Системата за управление на ресурсите Plant Resource Manager (PRM) улеснява предсказуемостта на поддръжката. Ранното откриване на системни и хардуерни неизправности елиминира възможностите за сериозни повреди. Системата за управление на ресурсите Plant Resource Manager (PRM) улеснява предсказуемостта на поддръжката. Ранното откриване на системни и хардуерни неизправности елиминира възможностите за сериозни повреди.

Top