РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Йокогава България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Йокогава БългарияSMARTDAC+ е иновативна серия безхартиени регистратори, които осигуряват оригинален подход към събирането на данни и контрола, благодарение на интелигентно и опрос- тено управление чрез докосване. Измервайте, визуализирай- те и архивирайте процесни данни с максимално високо ниво на яснота, интелигентност и достъпност. Концепцията SMARTDAC+ е реализирана в напълно новите GX/GP регистратори - интегрирана I/O и рекординг система, която се управлява с добре познат чувствителен на допир интерфейс. Новите модели GX/GP са изключително адап- тивни, с богата функционалност и лесни за използване. Това вече е SMART. GP Series Регистраторите GP10/GP20 от серията SMARTDAC+ са преносими модели, носещи основната функционалност на GX10/GX20, които могат да се използват и като настолни. GX Series Моделите GX10/GX20 от серията SMARTDAC+ са безхартиени регистра тори, които предоставят възмож ност за интуитивна работа чрез екран, чувствителен на допир. Неговата модулна архитектура поддържа широк набор от входноизходни модули. 1113 София, ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов 12, ет. 4, офис 15 тел./факс: 02/ 873 14 19 e-mail: office.yokogawa.bg@infotel.bg

Top