РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Йокогава България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Йокогава БългарияThe gate to the future.

Като правило, за постигане на стабилна работа, магнитните разходомери използват повече ток.
За това те биват захранвани по четирипроводна схема, понеже двупроводната не е в състояние да подсигури нужното напрежение.
Но понастоящем тази концепция е минало.
Благодарение на използваните водещи технологии, двупроводният магнитен разходомер ADMAG AXR 2 на YOKOGAWA постига превъзходна работа.
ADMAG AXR е вратата към бъдещето!

1113 София, ул. Николай Хайтов 12
ет. 4, офис 15; тел./факс: 02/873 14 19
office.yokogawa.bg@infotel.bg

www.yokogawa.com/an/


Top