РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Йокогава, клон България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Йокогава, клон БългарияМасов разходомер ROTAMASS Надеждно и акуратно едновременно измерване на следните процесни величини: • Масов разход на течности и газове със съответната точност от 0,1% и 0,5% • Плътност с точност до 0,0005 g/cm3 • Tемпература Добрите резултати се гарантират както от качественото първоначално калибриране в акредитираната по DIN EN 17025 лаборатория, така и от характерното механично изпълнение на приборите, целящо да предпазва от вибрации и механичен стрес. Наличните комуникационни протоколи (HART®; Foundation™ Fieldbus; MODBUS) улеснява интегрирането им в различни работни среди. Безспорните предимства на масовите разходомери ROTAMASS ги прави предпочитан избор в редица приложения, където този принцип на измерване е без алтернатива. 1113 София, ул. Николай Хайтов 12 ет. 4, офис 15; тел./факс: 02/873 14 19 office.yokogawa.bg@infotel.bg

Top