ИПО: Допълнителният пазар, който ще бъде създаден с проектите по ОПИК, е от изключително значение

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2015

ИПО е официален дистрибутор на световния лидер в производството на дизелови генератори Cummins Power Generation (CPG) за България. С 90-годишен опит в производството на енергия, CPG е лидер в разработката и производството на дизелови генератори, както и в дизайна, производството и доставката на интегрирана генераторна екипировка за непрекъснато, основно, пиково и аварийно захранване.

За разлика от други производители на системи за електрозахранване, CPG е единственият производител, който проектира, изгражда и тества самостоятелно всички основни компоненти за своите генератори - двигател, алтернатор, автоматични трансферни превключватели, контролни системи, филтри и т.н. Tова означава значително по-малко резервни части, улеснена инсталация на системата и ускорено въвеждане в експлоатация.

Предимството на единствения производител в изграждането на дизеловите генератори (ThePowerofOne) предоставя на клиента спокойствие и увереност в надеждността на оборудването, благодарение на комбинацията от интегрирано проектиране и производство.

Вариращи от 17 kVA до 3500 kVA, дизеловите генератори остават най-добрия избор в света за резервни и аварийни системи за захранване с електроенергия. Задвижвани от двигатели Cummins за тежък режим на работа, икономичните дизелгенератори са известни с тяхната времева реакция при включване, ниски операционни разходи, висока ефективност и оперативна гъвкавост.

С предоставянето на финансов ресурс, предназначен за подобряването на капацитета на малките и средни предприятия, и най-вече по отношение на иновации, технологична модернизация и подобряване на производствените процеси, реализирането на одобрените проекти по ОПИК ще допринесат за увеличаване на добавената стойност по цялата верига на индустриалния пазар у нас. Ползите от инвестиционната програма ще бъдат факт не само за бенефициентите по отделните проекти, но и за цялостния пазар.

От изключителна важност е оптималното реализиране на субсидираните проекти с дългосрочна добавена стойност. Като предприятие с продукти, ориентирани към високото качество на изпълнение и надеждност, за нас допълнителният пазар, който ще бъде създаден с проектите по ОПИК, е от изключително значение, тъй като там е съсредоточена нашата компетенция и граден с години изпълнителен ресурс.

Именно в безупречното изпълнение на високотехнологични решения и технически обновления на предприятията е концентриран капацитетът на нашия екип и съответно нашата възможност за максимален принос към проектите по ОПИК.

ИПО ООДКлючови думи: ИПО, ОПИК, дизелови генератори, Cummins Power Generation, CPG, двигатели CumminsTop