ИПО, Найден Попов: Поддържането на високо качество ни позволява да се развиваме вече 20 години

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 1, 2014

Иван Попов, управител на фирма ИПО,
 пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Попов, фирма ИПО оперира на българския пазар над 20 години. Какво стои в основата на успеха ви?
Един от основните приоритети за компанията, благодарение на който продължаваме да обслужваме клиенти в минната, пътно-строителната, строителната, селскостопанската и транспортната индустрия, е постоянството. Поддържането на високото качество в производството, както и в обслужването на нашите клиенти без право на компромис, ни позволява да се развиваме и да печелим доверие в тези направления вече 20 години.

Компанията ежегодно реинвестира печалбата в обновяване и модернизиране на техническата база, обучение и квалификация на своите специалисти и в нови бизнес направления. През годините като основни стълбове на успеха в компанията са се доказали мотивираният екип, получаващ постоянна възможност за развитие, и стриктната организация на взаимодействие между различните звена и отдели в компанията.

Върху какво е фокусирана производствената дейност на фирмата и в кои браншове намират приложение готовите изделия?
Фирма ИПО е доставчик на услуги и резервни части за минните компании в България и Европейския съюз. Като такава ние се специализирахме в производството и доставката на оборудване, което изисква в много случаи нестандартни решения, свързани с решаването на производствените задачи, възникнали пред нашите клиенти.

Работейки в тясно взаимодействие с персонала на рудниците и техните обслужващи звена, ние открихме, че производството на крайно, завършено изделие е напълно в нашите технологични възможности и мотокарите са възможност да разширим портфолиото на предлаганите от нас продукти.

Фирмата ни е представител/дилър на утвърдени, световни лидери в производството на  двигатели, трансмисии и основни компоненти за един мотокар. Разбира се, ние произвеждаме стандартни машини, но основната цел при производството и реализацията на мотокари са машините с товароподемност от 6 до 32 т.

ИПО произвежда собствена серия дизелови мотокари. Какъв диапазон на товароподемност обхващат и с какво се характеризират?
Производството на мотокари във фирма ИПО започна през 2011 г. Идеята за новото направление се установи като естествен ход на разширяване на портфолиото от продукти и услуги на фирмата. В основата на развитието на направлението и от изключителна важност за производствения екип стои прецизната приложимост на всяка една машина към товаро-разтоварните нужди на различните потребители.

Възможността за производство на изцяло адаптирани мотокари към изискванията на клиента значително ни отличава от конкуренцията и ни дава основно преимущество в свития пазар на товароподемна техника у нас. Затова, приоритет при производствената практика на фирма ИПО е възможността за изработване на кари със специално предназначение, изцяло съгласно специфичните нужди на клиента.

До този момент продуктовата линия обхваща 4 типоразмерни серии с товароподемност съответно от 3-6 т; 6-10 т; 10-16 т; 20-32 т включително. Произведените от нас мотокари могат да бъдат оборудвани с различни по вид мачти – Симплекс, Дуплекс и Триплекс. Стандартно машините могат да бъдат оборудвани с виличен изравнител или позиционер за улесняване работата на оператора и прецизиране на подаването на товара към съответна площадка.

Освен производствената дейност, ИПО е официален дистрибутор за България на няколко световноизвестни фирми. Бихте ли ги представили накратко?
ИПО заема мястото на официален дилър на лидерите на световния пазар за дизелови двигатели Cummins. Те оборудват световни производители на селскостопански машини, минни машини, пътностроителна техника, железопътен транспорт, кораби и т.н.

От семейството на Cummins ИПО е официален дистрибутор също така и на дизеловите генератори Cummins Power Generation, както и филтриращите продукти Fleetguard за пълната им гама продукти за България. Същевременно фирмата е дилър на скоростните кутии Allison, оторизиран търговец и официален дизелов сервиз на Bosch, дистрибутор на двигатели Yanmar и на наземно захранване за авиацията Houchin.

Какво включват плановете ви за развитие през тази година?
Развитието на фирма ИПО през 2014 г. е приоритизирано в 3 основни насоки. Успоредно с поддържането на установените за компанията пазари в България, имаме амбицията да разширим международните си бизнес контакти и да увеличим значително обема на производство за клиенти от Европа, Близкия Изток и Северна Африка.

Стремежът в тази насока е от изключителна важност за нас тази година, особено в развитието на едно ново бизнес направление като мотокарите ИПО. Също така, значителен ресурс и структурирани усилия ще бъдат положени за усъвършенстване и оптимизиране на производствените процеси в различните направления, целящи намаляване на себестойността на продукцията и увеличаване на ефективността.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top