РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 1, февруари 2020 > РЕКЛАМИ В брой 1, 2020 > ИПОИПО, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИПОНашата енерrия
работи эа вас!

Power
Generation

ДИЗЕЛОВИ
ГЕНЕРАТОРИ

Доказана надеждност
Ниски експлоатационни разходи
Безупречен монтаж и обслужване


ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР

ЗА БЪЛГАРИЯ
София 1517
ул. Резбарска 47
тел. 02 971 9549
office@ipo-bg.com
www.ipo-bg.com


30 години
надеждни
индустриални
решения


Top