РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИПО, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИПОНашата енерrия
работи эа вас!

Power
Generation

ДИЗЕЛОВИ
ГЕНЕРАТОРИ
Доказана надеждност
Ниски експлоатационни разходи
Безупречен монтаж и обслужване

ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР
ЗА БЪЛГАРИЯ
София 1517
ул. Резбарска 47
тел. 02 971 9549
office@ipo-bg.com
www.ipo-bg.com

 

30 години
надеждни
индустриални
решения


Top